Youn nan dènye dekouvét syentifik ki fèt nan domèn lidéchip se konsèp yo rele vilnerabilite a.

Nan tan ansyen, lidè se te moun ki te gen plis fòs la e ki te plis gwo nèg la. Se yon bouwo ki te ka goumen pou garanti sekire pèp li a. Jodia pa gen danje fizik ankò, pa gen tribi kap atake lòt ankò, alòs tip lidè bouwo a pa nesesè ankò.

Jodia a nou pa bezwen lidè ki gen gwo kolèt, nou bezwen lidè ki montre ke yo vilnerab. Kisa vilnerabilite ye?

Vilnerabilite se kouraj ak volonte yon lidè genyen poul kite yo wè anbal. Sa vle di yon lidè ki pa monstre, ki pa panse li konnen oswa ki ka fè tout bagay. Vilnerabilite se monte sou teren an malgre ke echèk la posib. Se oze fè sa ki difisil la. Vilnerabilite se pataje eksperyans ak feblès ou avèk moun ki merite sa. Se premye etap pou yon lidè komanse konstri konfyans ant li menm ak moun kap swiv li yo. Vilnerabilite se viv brav, viv an ewo.

Steve Harvey kouwone move Miss lan nan Miss Uinverse. Nou tout ka dakò ke se yon gwo erè. Nan zye milyon moun pou wap retire kouwòn nan tèt yon moun pou metel nan yon lòt. Vreman pa gen lawont pase sa. Steve dakò kel fè erè a, li montre feblès li epil eskizyel douvan lemonn. Pou nal pi lwen li menm envite fo Miss lan vinn nan show li fè a.. Steve se yon lidè ki kwè nan pouvwa vilnerabilite li pa kite erè ak ni lawont menen vil.

Lidèchip se yon syans e lap evolye de jou an jou. Nan mond jodia lidè ki envensib pa epòtan. Lidèchip mande vilnerabilite kise kè, emosyon ak limanite. Vilnerabilite, se sekrè lidèchip.

Siw Envensib, Ou pa sanble ak nou ew pa ka lidèn. Nou bewzen koneksyon.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required