Eske’w poko janm fè fas ak oposizyon?

Depiw gen rèv oswa ou vle batay kont stati kwo, tou pare kò’w pouw pran frap.

Selon sitasyon Ghandi an, gen plizyè fason sosyete a oswa moun ki kont ou boule avèw.

Yo inyore’w. Yo pa mandew saw pot pou van’n. Opinyon’w, tout saw fè se komsiw te envizib. Siw pè solitid wap abandone pouw ka jwenn afeskyon. Siw pa pè, yo pare pou ou, paske yo pral SKINNY dan sou ou.(jan yo dil nan laria)

Yo riw. Yo riw pou demotivew ak fè’w wè sa wap antreprann lan se yon jwèt. Yo pasew nan rizib pouw konprann ke konba wap menmen an san fondman. Konsa wap kwèw fou, donk pouw pa parèt fou fòw ta abandone. Men tann,yo poko fini avè’w.

Anh yo pasew nan rizib,wap kontinye. Ebyenw serye nan konba saa vre. Genlè ou vle atenn objektif saa vre. Ebyen yo konbat ou. Yo konbat tout fason zen, tripotay, mistik, atak vebal ou fizik e menm twazew lè yo pa jwenn anyen pou yo fè. Siw kenbe tèt ou byen pandan 2 premye etap yo, pa abandone nan etap saa.

Konba wap menen an sipoze stratejik. Pa kite okenn moun fè’w desann nan nivò bèt, pou’w antre nan okenn lojik negatif.  Siw gen tout bon zam pouw goumen, goumen jiskobou. Siw manke zam oswa teren an pa favorab, repliye al preparew pouw tounen an fòs.

Pandan se konba ki enterese lenmi an, ou menm se lagè ki pou enteresew. Fow gen plan 10-20 an. Pa pè pèdi yon konba, kite’l kwèl genyen. Ou pa yon konbatan ou se yon geryè. On geryè stratejik, li kon’n kilè poul avanse e kilè poul fè bak.

Kew vlel, kew pa vle depiw gen gran aspirasyon ou pral gen pouw mennen de gwo konba mantal ak diplomatik. Pa kite yo dekourajew nan wout ou, yon sèl bagay ki dwe nan tèt ou se VIKTWA.

Pa prese! Pasyans! Prepare’w! Wap genyen

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required