“Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant.” Pablo Picasso

Èske’w sonje rèv ou te genyen lè’w te piti? Èske’w raple’w sa’w te vle fè nan mond lan? Kilé’w kite mond lan volè rèv sa yo? Kilè?

Gen moun kap tann yon atis pent tankou’w, gen moun kap tann yon doktè tankou’w, gen moun kap tann yon chantè tankou’w. Talan’w ak profesyon’w lan ka poko reyèl men li nan ou, li nan djakout ou. Sosyete a ap tann sa’w gen nan djakout ou. Nou tout gen talan ke pèson pa konnen, rèv ki pèdi byen fon nan kè’n. Pa gen rèv ki pi sen, ke rèv lè’w te timoun. Rèv sa yo san prejije, paske sosyete a pat ko mete limit li yo nan lespri nou. Lè’n te piti nou te kwè nou te ka reyalize yon seri de bagay, lè lè a rive pou’n ta reyalize yo, nou sispann kwè ke yo posib.

Jodi a m’envite’w ale byen fon nan djakout nanm ou, desann byen fon al chache rèv sa yo ki kache, rèv sa yo ke’w te antere.

Banm rakonte’w yon istwa yon gwo ekriven Meriken yo rele Les Brown rakonte nan youn nan video motivasyon’l yo : ” Imajine ke’w pral mouri epi tout zonbi rèv ou yo antoure’w. Pandan’w kouche sou kabann lan, wap gad tèt ou antan ke chantè, dansè, ekriven, ebenis, doktè, oswa antreprenè ke’w te toujou reve ye a. Epi yo tout ap gade’w epi yo di: Ou te ka bannou lavi, men Jodi a nap mouri avè’w. Imajine Sèn lan ankò. Imajine…

Djakout ou ranpli kou legba, li ranpli ak lafwa, ide, entèlijans, pasyon ak volonte. Pran kouraj ou ak de men, kite kè’w ak lespri’w pale sa yo anvi pale a. Tout bagay ki mande kouraj ak odas pou fèt, merite kew fè yo. Alòs fè yo…

Atis kreye zèv ki fè moun santi yo vivan, ki ede moun konekte youn ak lòt. Zèv ki fè’w wè nanm limanite. Ou se yon atis. Mo’w, askyon’w ak jès ou ka toucke kòd sansib moun. Di sa lòt moun pè di! Ede yon moun ki nan bezwen! Fè bagay ki parèt enposib! Fè zèv ki fè moun di waw, se sa yo rele yon atis… Kisak nan djakout ou? Ki talan kap domi?

Ba yo lavi kounya a, vide djakout ou !

 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required