Ou chita lap wap travay men sa wap fè a pa janm rive pli lwen ke bò lakay ou. Ou timid menm jan avèm. Ou se yon entwovèt, ou pa vle fè soumoun. Ou panse ke se sèl moun soumoun ki ka pran plas yo nan sosyete a.

Ou di “sh*t, kisam ka fè nan mond kote se betiz kap fè plis hit la ?” Banm diw, wi sa wap fè a gen plas li. Wi, gen yon gwoup moun kap tann ak raj saw pote pou vann.

Objektif pos saa se pataje avèw 7 fason pouw vann konpetans ak talanw.

1- Kreye pwòp sit paw

Siw pa gen yon kay vityèl, ou preske pa egziste. Yon sit se kòm yon kay nan mond vityèl la. Se la moun jwenn saw pwodui ak konn plis sou ou. Yon sit baw kredibilite. Li montre kew se yon moun ki pran saw fè oserye.

2- Kreye yon kont LinkedIn

Siw se yon pwofesyonèl ou dwe sou LikendIn. LinkedIn se pi gwo rezo pou pwofesyonèl nan mond lan. Li gen plis pase 400,000,000 manb.  Yon bon kont LinkedIn dwe gen “5 Etwal”, sa vle di gen tout enfòmasyon nesesè yo.

LinkedIn se meyè mwayen pouw vann konpetans pwofesyonèl ou, devlope kontak ak  jwenn djòb. Siw vle konn kòman pouw optimize paj LinkedIn ou, li pos saa.

7 Konsèy Pouw Byen Itilize Paj LinkedIn Ou

3- Optimize paj Google+ ou

Menm si Google echwe nan kreye yon rezo sosyal, kont Google+ ou se premye bagay yon moun jwenn lèl tape nonw. Alòs si Google toujou priyorize rezilta Google+, li enpòtan pouw mete bon jan enfòmasyon sou Google+ ou.

4- Pwodui enfòmasyon 

Imajine gen yon moun ki toujou baw bon jan enfòmasyon pou repare delkow. Si yon jou ou bezwen yon nouvo delko, nan men kiyès wap achtel ? Gen 90% chans pouw achtel nan men moun saa.

Gen yon kont sou tout rezo pa enpòtan siw pa pwodui enfòmasyon. Nan domèn ou ye a, ou dwe kreye enfòmasyon siw vle etabli tèt ou tankou yon vwa ki gen fòs (otorite). Siw pa gen anyen pouw bay, moun pap pranw oserye.

En vérité, en vérité,  je vous le dis; poste fotow ak pwoduiw pa itil odyans/kliyantèl lan yon m**d siw pa bal yon bagay ki itil li.

5- Devlope mak pèsonèl ou (Personal Brand)

Personal Branding se yon seri estrateji pou vann konpetans ak talan ou gen pouw ofri. Yon fason pouw ogmante enfliyans, jwenn pwomosyon ak avanse nan krayèw. Menm jan ak Nike, ou dwe pozisyonew janw vle moun wèw la. Pa bliye, pèsepsyon se reyalite.

6- Bay kat vizit ou

Map pale avèl, epim dil: map baw kat mwen, epi vizaj li chanje. Toutakou li gen yon lòt enpresyon de mwen. Yon kat visit se bon mwayen pouw vann saw konn fè ak devlope relasyon ak moun ou rankontre.

Kat ou a dwe memorab. Li dwe fè yon moun anvi kontaktew ak sonjew.

7- Desine Logow

Kew gen yon biznis oswa yon mak pesonèl ou dwe gen yon siy ki diferansyew de lòt moun. Logo a se imaj, ekriti ak senbòl ki anpechew pase pami lafoul. Yon logo dwe klè, senp e dwe reflete pèsonalite mak ou a.

Vann tèt ou

Tout moun espesyal, men sèl moun ki rekonèt yo espesyal gen kouraj pou montre espesyalite yo. Majorite opòtinite wap jwenn nan viw, pa dwe paske moun renmenw oswa fèw favè, men paskew travay epi pozisyone pouw jwenn saw bezwen.

Poum klè avèw, devlope yon mak pesonèl pa fasil e siw pa gen pasyans ou pa bezwen pran chimen saa. Jis di kèk bèl grenn betiz epi wap fè hit. Gen yon diferans ant popilarite ak enfliyans. Popilarite se pou yon moman, men enfliyans se pou tout tan.

Ou dwe enfliyan. Ou gen yon mesaj moun dwe tande. Yon talan moun dwe apresye. Petèt, gen yon moun Jakmèl kap tann saw pote pou vann lan. Siw pa metel deyò, nan kisaw lage moun saa, hen ?

Lè a rive pouw montre saw pòt pou vann. Siw ta renmen aprann plis sou fason pouw vann konpeptans  ou sou entenèt klike la  http://eepurl.com/cNFaSD | SVP PATAJE

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!