Jodia fè 55èm blog pos ke’m ekri san mpa janm rate yon jou. Kòm nou manke sèlman yon jou pou’n antre nan lane 2016, mta renmen pataje avèk nou 7 pos ki te pi popilè pandan ane 2015 lan.

TOP 7 POS ANE 2015

  1. Vrè Echèk Se L’èw Pa Echwe Dec 2015
  2. Asasen’w lan ka tou prè’w! Diminye chans lan Dec 2015
  3. Ou Inik, sispann Konpare tèt ou Nov 2015
  4. E Si’w Pat Gen Lòt Opsyon? Reyisi vs Mouri Dec 2015
  5. Is yesterday holding you back from living today? Out 2015
  6. Tet kana pa monte tab Nov 2015
  7. Pouvwa Lafwa. Neg ki deplase montay la Nov 2015

Map remesye’w ak anonse’w ke map vini avèk anpil aktivite ak insiyativ pou ane 2016 la. Ativite ki pral ede mwen menm avèw miltipliye 2016 X 7.

Ki pos ki te make’w pandan ane saa? Kiyes ou te pi renmen?

Map Tann Repons ou

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required