Konbyen nan nou yo te di ki pap janm fè anyen ki bon? Konbyen nan nou ki fè sa yo te di ki enposib? Konbyen nan nou ki konsidere’l tankou tèt kana ki monte tab?

Nan kilti pa nou, gen de moun nou tou planifye vi yo pou yo. Se sak fè nou gen fraz tankou “Tèt Kana Pa Monte Tab”. Moun tankou mwen menm avèw, pakou nou trase deja. Kisa pakou saa ye?
Majorite pitit malerèz ap rive nan mwayen 2, epi yap bay lekol vag pou yo al travay nan faktori pou okipe fanmi yo.Yon lòt gwoup ap rive nan katriyèm, yo pral nan kèk lekòl pwofesyonèl pou yo aprann yon metye ke sosyete ap kondane paske yo pa doktè ak avoka. 
Twazyèm gwoup la, enpe ap tou kole nan reto, yap tounen gwo filozòf kap fè deba sou plas pandan yo te ka ranmase pil fatra yo ki Bo kote yo a. 

Denyè gwoup la se sa yo rele elit la, apre filo, enpe nan yo ap pase jounen yo ap fè deba, yon ti gwoup pral nan inivesite leta pou ka vin entelektyèl ki pale anpil nan radyo sèlman, rès la pral nan inivèsite prive. Yap vi’n travay pou nou, yap ka gen machin, yap ka gen kay e yap ka al nan bal. Nap pran swen yo yo pap bezwen pran vi yo an men. 

Nap fè yo kite ebenis, tayè, fòjeron pou moun ki pa menm byen konprann jeyometri, konsa nap ka van’n yo pwodui nou enpote yo.
Anpil nan nou fè plis ke sa yo te espere a. Nou fè sa ki te parèt enposib. Nou goumen, nou tonbe men nou fè rèv nou reyalite. Si’w pami gwoup sa a, kenbe fèm pa lage paske. Jan mizik BC a di a “avèk anpil prensip disiplin dètèminasyon tèt kana monte tab.”
Prensip se bay viw yon direksyon, yon vizyon. Kreye pwòp règ de vi paw ki pap anfrenn lalwa ak fè mal,men ki anfrenn règ sosyete a.
Disiplin se fè saw deside pouw fè janw te di wap fèl la. Se di NON ak rezilta rapid pouw konstwi yon baz solid.
Dètèminasyon se aji tankou yon moun ki avèg. Sèl saw wè se rèv ou. Pasyans ak travay san relach. 
Tèt kana ka monte tab e li dwe monte tab. Pa gen okenn fyète nan fè yon bagay ki fasil. Fè enposib vin posib. Pa bliye moun kreye avyon ✈️.  Alòs kot sa’n pa ka fè laa…

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required