Konbyen moun ou konnen ki entèlijan ki  pa reyalize gran choz avèk entlijans lan? Konbyen moun talantye ki kite talan yo detwi yo?

Talan se on kado ke lanati bawou, li vini natirelman men depi’l pa itilize li sanse pèdi. Si’w raple’w de denyè promosyon segondè’w oswa inivèsite’w ou ka remake ke se pa souvan elèv ki te pifò yo ki gen siksè reyèl nan lavi a. Lè’m pale de siksè m’pap pale de machin, kay maryaj… Mvle pale de moun ki eksplwate talan yo o maksimòm pou kreye on vi pou tèt yo, fanmi yo ak sosyete a.

Chache konnen konbyen tan Beyonce fè ap repete? Chache konnen konbyen tan Dadou Pasket fè ap travay di avanl tounen lejann li ye jodi a? Chache konnen Istwa Bicha?

Daprè analiz ak rechèch mpa sispann fè sou siksè men 5 bagay on moun ki gen talan dwe fè sil vle gen SIKSÈ.

  • Pèfeksyone tèt ou.

Edike tèt ou sou talan’w genyen an. Etidye moun ki gen sisksè ki gen menm talan avan’w. Kontakte yo, li liv yo ak gad videyo yo . Byen konprann endistriw ye a.

  • Pratike, pratike, pratike.

Pratike ojoulejou. Pratike san rete. Talan’w dwe pasyon’w. Kidonk, li sipoze vin tankou dlo’w ak manje’w. Selon ekspè Kanadyen yo rele Malcom Gladwell : On moun bezwen 10,000 èdtan pratik poul rive metrize oswa mastè on domèn. Kidonk, pratik se kle siw vle talan’w eklate.

  • Disipline tèt ou pa rapò ak talan’w.

Pratike a lèw  ak jou’w te di yo. Manje oswa fè aktivite ki pap detwi talan ke wap konstwi a. Ou pa ka vle on bon chantè, epi kleren se zanmi #1. Ou deja konnen lap gen efè negatif sou vwa’w. Si’w vle vin on mannken ou tou konnen gen dayèt pouw fè. Ou sipoze disiplin tèt ou on fason pou talan’w jwenn espas poul grandi tou patou nan ou.

  • Aprann van’n.

Devlope fason’w pale oswa fason’w ekri. Kominkasyon se kle si’w vle vann tèt ou byen. Mfè ekperyans travay nan on gwo cho radyo.  Chak fwa’w resevwa lèt de jen atis, ou pa anvi rele moun lan. Nou san dout okouran de anpil moun ki gen talan, ki pèdi yon opotinite paske yo pa ka byen vann tèt yo nan interview. Chantè, anplwayè, etidyan etsetera.. Siw pa kon’n van’n, li liv oswa pran on coach ki ka edew fè sa.

Eske’w kon’n on zanmi’w ki gen talan (nenpòt domèn)? De tout fason nou tout gen talan. Pataje blog pòs saa ak on moun ki pwòch ou.

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required