Vesyon Revize 2017

Maten, midi, swa moun sa ap atakew.
Premye moun ki pou kritikew se li.
Ou pa janm fè anyen ki bon pou li.
Chak frap li baw, ou destabilize.
Men jiskaprezanw kanpe rèd.
E jan yo dil la :

“Sak pa tiyew rann ou pifò”

Ki dènye fwaw remèsye Bondye pou difikilte yo?
Mgen enpresyon wap ri pandan’m poze kesyon a.
Wap mande tèt ou ” Misye genlè fou. Di mèsi poukisa..”

Nou chak gen moun ki la pou sipòte ak ankouraje nou. Konsa tou gen sak la pou atake, kritike ak detwi nou.  Menw bezwen tou 2 tip moun sa yo pouw grandi ak vin pi bon ke janw ye kounyaa.

Paske…

Lè w’ap byen gade,
pa gen rezon pouw desann nan nivo “Haters” yo.
Se pouw sèvi ak tak yo tankou altè kap fèw gwo nèg (ès).
Se pouw transfòme raj saa an PASYON pou chanje viw ak fè plis enpak.

Jodia map envitew remèsye tout moun ki atake, kritike, kap barew lawout ak sak pral kontinye barew lawout yo.  Ann di yo mèsi!

Mèsi pou tak la.

Mèsi pou frap la.

Mési pou kritik yo.

Mèsi pou pyèj yo,

Gras a ou, maprann dekouvri sak byen, sak mal.

Gras a ou, maprann konn tèt mwen pi byen.

Gras a ou mwen dekouvri ke’m gen plis kouraj.

Gras a ou mwen amelyore tèt mwen ak korije anpil defo.

Mèsi anpil.

Jodia mgen plis sajès, plis matirite, plis fòs, plis taktik pou’m afwonte pi gwo obstak.

Sanw pa rann kont, ou se motèm.
Doute ou doutem lan, banm plis konfyans nan tèt mwen!

Si’w pat la, mtap dekouraje lontan.

SVP PATAJE POS SAA – Vezsyon Revizye 2017

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required