Ou gen yon desizyon pou’w fè. Sou kisa’w vle fokis?

Antoure tèt ou ak moun ki renmen’w, ki ankouraje’w, ki sipòte’w e ki kwè nan ou. Pa fokis sou sa kap detwi’w, dekouraje’w e ki pa kwè nan ou. Lavi twò kout pou nap pèdi tan’n ak moun ki pa pote anyen pozitif nan vi’n.

Menm si’w wouze yon plant chak jou depil plante nan wòch li pap grandi. Alòs chwazi sou kisa’w fokis..

Fokis sou sak bon yo, epi bliye rès yo..

Bòn Nwi

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required