Eske’w poko janm priye pou pwoblèm ou yo disparèt? Menm janm ak mwen, eske’w pa konn imajine vi’w san yon seri de obstak oswa eksperyans?

Gen eksperyans ak moun ou rankontre, ou kon’n di tèt ou, pito sa pat janm fèt. Mèwi, saa son emosyon ki nòmal nan moman wap viv ekperyans lan. Men aprè yon tan, ou toujou  dekouvri ke te gen yon bon rezon deyè eksperyans lan, deyè obstak saa. Paske, kwèm si’w vle, lavi a pa gen sote klas.

Lavi pa gen asansè, pa gen anyen ki fèt rapid menm siw ta wèl parèt konsa. Si’w ta wèl rapid konnen’l gen yon pri ke zye’w poko ka wè.

Lavi pap epanye’w leson ki te destine pou ou. Si’w pa vle pranl pou ko’w, lap féw pran nan vyolans. Lap fèw pran leson an nan maladi, divòs, aksidan, echèk ak lòt bagay ki du pou sipote. E lap kontinye frape’w jiskaske’w konprann leson an. Poukisa? Poul ka fè’w vi’n mèvèy ou sipoze ye a.

Pa eseye sote klas, paske wè pa wè, menm si se apré 30 an lap fèw tounen nan klas saa kanmenm. Se pa san rezon ke pifò moun ki genyen nan bòlèt toujou retounen pòv rapidman. Gen leson ki destine pou ou e tout tan ou poko aprann li, tout saw ye ak tout saw genyen menase.

E jan pwovèb la di an : “Twò prese pa fè jou louvri.” 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required