Konbyen fwaw planifye viw oswa yon sitiyasyon epiltounen konplètman alanvè de saw te espere a? Si sa rivew deja, ou pa poukòw.

Pa gen pèsòn ki kontwole lavi oswa prevwa tout sak ka rive pou anpeche yo rive. E malgre nou ka fè tout efò poun anpeche enprevi mete pyèl nan jwèt nou, li pap sispann foure kòl nan zafèn.

Nan moman ou pi pa atann lan oswa nan momanw kouche atè wap eseye leve, lavi frapew yon kou ki pi di. Nan moman sa yo li vrèman difisil pouw gen lafwa oswa pouw konprann sa kap pase a. Ou ka panse se yon malchans. Siw te panse sa, tande sa:

Petèt se pa divòs la ou te swete, men se pi bon mwayen lavi a jwenn poul fèw vin yon pi bon mari.

Petèt se pa revokasyon an ou te jwenn,  men se pi bon mwayen lavi a jwenn poul fèw chache yon bagay ki pi bon pou ou.

Petèt se pa fayit la ou vle, men se pi bon fason lavi a jwenn pouw fèw aprann jere.

Petèt pa gen okenn rezon mwen menm avèw ka imajine, men sa wap travèse pral itil kotew prale a.

Lavi se yon seri de sezon…gen de sezon ki bay fri, flè gen sezon fèy tonbe…

Youn nan sekrè pouw kenbe menm lèw pa gen okenn kotew ka vire se ke:

Sa wap viv la pasaje, li pa vin poul rete jan Dedly di nan mizik li…

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required