Se fòt sistèm lan sim pa ka jwenn kredi labank. Se fòt peyi a sim pa ka reyalize rèv mwen. Se fòt antouraj mwen si chak jou mwen leve m’pap regle anyen. Se fòt paran’m sim pa gen lajan, yo pat kite eritaj pou mwen.

Kòm se pa fòt mwen, pèsòn pa gen pou banm chay pote sim pa fè anyen ak lavim. Kòm se pa fòt mwen, banm chita tann peyi a bon.

My friend, banm diw yon ti pawòl. Tout sam sot diw yo la se te jis pawòl tafya, ok. Se fòt mwen e chay la 100% pou mwen.

Konbyen fwa se pa fòt ou? Poukisa se pa fòt ou!? Pèsòn pa kyè si wap mal viv, siw mizerab, siw pa regle anyen ak talan Bondye bawou yo. Siw pa fè, yon lòt ap fè! Sosyete a ap toujou mache e sistèm lan fèk kare kontinye. Alòs se f**t fòt ou.. Banm rediw li ankò, an gran lèt : SE FÒT OU

Yon moun pase chak wikenn ap tchuip, gad tele, pran plezi, epi lap diw se sistèm. Ki sistèm? Sistèm pa’l la?

Apati jodia pran 100% responsabilite de tout sak pase nan vi’w. Moun ki gen siksè pa bay sistèm, soyete, labank regle yon m*d pou yo. Yo met GNB yo pou fè sak gen pou fèt pou yo viv vi yo imajine a. Viw twò presye pou ap lagel sou kont sosyete, sistèm ak labank.

Fè saw gen pouw fè e fèl chaj jou. Pa bliye wap jwe ak mwens jwè (sosyete, labank, kontak pa avèw) alòs fè 10 fwa plis efò ke nan tan nòmal. Domi pita, leve pi bònè pa pedi yon opòtinite pouw kreye viw imajine ya..

Si vi’m poko chanje, se fòt mwen!
E ou kiyés wap blame?

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required