E si’w pat gen lòt opsyon? E si sèl opsyon’w, se reyisi sa wap antreprann kounyaa.

Banm rakonte’w yon iswa pou’w ka konprann kontèks pòs saa.

Te gen yon jeneral ki ta pral nan lagè men lenmi an te ret lòt bò lanmè. Lè dat konbaa rive, jeneral la ak tout solda yo pran lanmè. Yo te prefere atake an premye. Lè yo rive nan peyi lenmi an, tout solda desann pou kochte bato yo. Nan moman saa, jeneral la kanpe epil di. : “boule tout bato yo”. O! solda yo sezi, yo panse se blag. Lè jeneral la redi sa, yo pase lòd a lekzekisyon. Lè bato yo komanse boule, jeneral la di. « Jodia Se Swa Nou Mouri Sou Tè lenmi an, Oswa Nou Okipe tè lenmi an » Efektivman, yo genyen konbaa. Kisa’w ka tire de istwa saa?

Lè’w konnen se yon sèl opsyon’w genyen e ke aprè li se lanmò, ou bay tout ou menm san rezèv. Moun ki te konn jwe mab ap sonje ke yo rele saa: tout ti vis. Fon’w ti poz, panse ak on lè ou te fè on bagay ki te enposib paske’w pat gen lòt opsyon. Ou raple’w? Si’w te gen lòt pòt de soti ou panse’w tap akonpli saaa?

Ou pa janm poze tèt ou kesyon kijan elèv ki pòv anpil fè souvan trè fò lekòl? Poukisa? Paske yo konnen pa gen okenn fason pou yo soti tèt yo, se sèl opsyon ke yo genyen. Alòs yo defonse yo paske se sel grenn chans yo genyen. 4 an desla, mtekanpe tout sa map fè (inivèsite ayiti, demisyone nan travay) poum te ka fokis poum jwenn yon bous detid nan peyi blan Meriken. 2 zan san pran okenn lòt opsyon. Mrefize tout òf, mkoupe tout lòt pon. Tout sam fè te gen rapò ak bous la. Finalman apre 2 zan desespere poum jwenn li, mfini pa jwen li. E m’pa janm regrèt desizyon saa.

Prensip saa ou ka aplike’l nan vi’w tou. Ou pa oblije tann se le lavi a kore’w nan mi an pou’w fèl. Si’w gen yon objektif ou vle reyalize, koupe tout lot opsyon. Di tèt ou : se swa m’jwenn sa m’vle a, oswa m’pa jwen anyen. Lè’w mete tèt nan pozisyon (REYISI OSWA MOURI), lespri’w fè tout sal kapab pou akonpli misyon an. Imajine si manman’w pat lòt bò pou fè transfè pou ou? E si pat gen lòt opsyon ke rèv ou vle reyalize a? Anpil fwa se distraksyon ak lòt opsyon ki fè anpil nan nou pa akonpli yon seri de bagay nou vle akonpli. Nou reziye’n pran sa lavi a ofri nou, epoutan si nou te refize nou te ka jwenn sa nap chache a. Depi’w kite lavi abitye’w ak grapday, lap kontinye ba’w grapday.

Chwazi yon objektif ke’w vle atenn epi tout otan li pa reyalize ou pap kanpe. Pa kite distraksyon twouble’w e pa pran anyen ki sanble avèl (kxkx je pa linèt). Boule tout bato’w yo, fokis 100% sou rèv saa pou ane kap vini an. Fen 2016 na repale sou sa.

Rèv ou pa komès, pa gen desann pri, ni machande. Deside sa’w vo epi kanpe deyè’l.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required