Sa gen 2 semèn kem tonbe sou atik saa pandanm te sou Facebook:   

Lèw byen Gade, sa aprann ou ke pa gen anyen ki fèt vip pip jan anpil moun ta vle fè kwèl. 

Majorite moun ka kouri di oh misye gen chans, li jis fèk parèt epil fè hit. Really!!! Steeve gen 10 zan nan mizik men li pat janm twò koni.

Dèyè Rido Steeve la gen anpil nwit san somèy, anpil djaz ki komanse, anpil pwogram san piblik ki jwe, anpil mizik ki soti ki pa mache ak anpil tan pratik ke nou pa konnen. 

Majorite moun vle fè siksè ki fè bri, men yo pa vle fè travay deyè rido a mande a. Siksè se yon cheminman. Avan prestasyon ak aplodisman foul la, gen yo travay pouw fè sou tèt ou. Travay saa pa fèt nan yon jou el pa fasil. Gen yon règ ki rele (10,000 Hours Rule) ki di ke yon moun bezwen 10,000 èd tan avanl resi ka metrize e fè siskè nan yon domèn. Si nap konsidere règ saa, nap dakò ke siksè se 90% sak pase deyè rido ak 10% prestasyon an. Sak fèt deyè rido a se baz siksè. 

Jou paw la gen poul rive, pa gen manti nan sa, men nivo siksèw pral depann de kantite travay ak tan ou investi deyè rido a. Promosyon an, siksè mizik ou an,  liv ou an, bote tablow la, santew, tout pral depann de travay ou fè deyè rido a. 

Yo rankontem yon istwa de 2 moun ki marye ki te vle bati yon bèl kay Kenscoff, yo di ke pou yo fé sa yo fè twa zan yap manje aransò chak dimanch olye fè bèl manje jan kilti nou an mandel la. M seten ke 5 lane plita lew sot deyè rido a anpil moun pral kouri diw gen chans san yo pa rann yo kont ou sakrifye dimanch ou pouw fè sa.

Travay san rete deyè rido a siw vle taye banda sou sèn lan.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required