Ou panse ke pwojèw la ta dwe jwenn apresyasyon tout moun, pavre? Ou kwè ke travay wap fè a merite atansyon ak sipò tout moun? Men atansyon, banm fèw fè konesans ak yon fraz ki chanje fasonm wè repons kesyon sa yo.

Saa Pa Pou Ou!

Se pa tout moun kap dakò ak ide’w menm sil fè sans. Se pa tout moun kap sipòte yon pwojè kew genyen e se pa tout moun kap apresye travay/talan ke wap fè a. Djòb ou se pa pouw eseye achte ni konvenk tout moun ki pa askeptew yo. Wòl ou se pa pouw konvenk majorite a. Depi wèl pa fè sans pou yo, ou mèt konnen : Sa a pa pou yo.

Fòw gen ase kouraj ak imilite pouw di fraz sa a: sa map fè a pa pou ou e mwen oke siw pa renmen’l. Mwen oke siw pa apresyel e mwen oke sil pa fè sans pou ou. M’pa fèl pou ou!

Fòw ka dakò ke tout moun pap janm dakò avèw. Fòw dakò ke tout moun pap konprann, talan’w, travay ak ide’w yo. Pa ret fokis sou moun ki pa konprann saw gen pouw ofri, paske’l pa pou yo. Moun li fèt pou li a,  koul tonbe sou li lap damouw, lap fè sans pou li e lap konekte avèl.

Pwochèn fwa ou trouve tèt ou nan sitiyasyon kotew ta renmen tout moun dakò avèw oswa sispòtew raplew de fraz saa mwen aprann de Seth Godin

This is not for for you | Saa pa ou
E siw pa konprann pos saa, konnen’l pa pou ou.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required