Pouki’w egziste? Ki wòl ou sou tè sila a? Èske sa rive’w pou kesyone egzistans ou?

Tout moun ki gen bonjan siksè pase nan etap saa, etap kote yo poze kesyon sou bi legzistans ak bi lavi yo. Se premye etap pou yon moun dekouvri idantite’l ak misyon li nan mond lan. Kesyon sa yo ede’w ale nan fen fon kè ak lespri’w pou dekouvri eleman ki ka bay lavi’w sans.

Rezon saa se li kap kenbe’w anvi lè’w anvi dekouraje. Rezon saa se bousol ou lè’w vle aji. Si’w pa konn poukisa wap viv, ou sanlè viv yon vi ki pa viw. Yon vi sosyete, vi paran’w, vi zanmi’w oswa vi bòs ou a.

Èske’w egziste pou’w peye bil epi mouri? Èske misyon’w se vann tan’w jis pou ka pran plezi lè wikenn? Èske’w jis vle la pou la? Pou’w jwi richès latè a san’w pa bal anyen an retou?

M’panse ke youn nan bagay sa yo pa objektif ou. M’kwè nan ou, mwen konnen si wap li sa a se paske’w vle viv yon vi ak sans. Yon vi ki pi enpòtan ke sa wap viv jodi a. Yon vi ki pap vi yon lòt moun. Pou sa fèt, li mande yon sakrifis. Li mande pou’w mande “POUKI” e viv vi’w selon repons lan, nenpòt ki pri sa ka koute. Pri pou’w viv selon misyon’w lan pa fasil, men se sèl li ki ka bay lavi’w yon sans.

Pouki’m la?
Reponn kesyon sa a..
Epi deside viv selon repons lan!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required