Echèk ou yo pa sisifi pou baw reyisit. 

Mdi fraz saa paskem swiv ke istwa Jack Ma, Chinwa ki se fondatè Alibaba a fè anpil hit se dènyè tan. Alòs mvle rasirem ke istwa moun ki fè siksè yo pa jis rete an echèk ak reyisit paske genyen anpil liy nan mitan 2 esktrèm sa yo.

reyisit

Anpil komantè ak tit atik pati konsa : “li te pòv, li vin rich” oswa “li te sòt  li vin yon jeni”. Se toujou blan e nwa pandan nou bliye varyete gri ki nan mitan yo. Lèw byen reflechi siw vle vreman konprann jan moun sa yo sòt nan pwen A pou rive nan B, fòw gade liy ki relye A ak B yo. Fòw gad tout kòd la!

Ou pa jis soti nan echèk al tonbe nan reyisit, genyen yon travay nan mitan ki fèt e se li ki lesansyèl. San li pa ka gen reyiist. Mpat vreman si de repons lan, menm santi te gen yon travay nan mitan ke moun sa yo fè pou soti nan echèk ale nan reyisit. Alòs mte deside fè kèk rechèch sou istwa Jack Ma a poum ka  poum ka jwenn eleman ke mwen avew manke nan istwa a. Paske istwa a pa fouti soti de echèk al reyisit konsa. Nan rechèch mwen rive dekouvri 7 eleman oswa pratik ki mitan echèk ak reyisit. San yo echèk ou pap itil ou anyen.

  1. Ris

Moun sa yo pap pè envesti tout sa yo genyen nan yon ide. Yo aksepte moun pase yo nan rizib ak eseye plizyè opsyon avan yo jwenn bon fòmil lan.

  1. Inovasyon

Se pa nan chita refè sa lòt moun fè deja oswa viv yon vi òdinè moun sa yo rive fè siksè. Moun sa yo mete kreyativite ak inovasyon deyò pou vini ak ide ki orijinal e ke sosyete yo a bezwen. Siksè yo depann a grann pati de kapsite pou yo kreye. Yo plis kreye ke yo pale.

  1. Kominikasyon /Lidèchip

Anpil fwa se pa ide yo ki pa bon, men se mal nou mal vann ide yo. Nan youn nan entèvyou Jack Ma sou CBS li di ke li aprann kominike (fè diskou) nan gade fim. Pouvwa kominikasyon bay posibilite pou yo ralye moun ak ide, biznis oswa kòz yo a. Yo gen kapasite pou enfliyanse moun ki se definisyon klasik sa nou rele lidèchip la. 

  1. Vizyon

Youn nan rezon ki fè moun sa yo gen kouraj pou navige nan mitan obstak se vizyon yo. Yo gen yon imaj klè de kote yo vle ale. Yo defini ideyal yo.

  1. Lafwa

Yo gen lafwa ke demen ap meyè, se eleman yo pa janm pèdi. Pouvwa Lafwa. Neg ki deplase montay la

  1. Pèsistans

Non pa nan vokabilè moun sa yo. Yo kontinye mache chak fwa yo tonbe. Men lè yo leve yo inove fason yo tap mache avan yo tonbe a. Yo aprann de obstak. Klike la pouw li : Dekouvri Maji Ki Nan Chak “NON” Yo Diw

  1. Poukisa/ Kòz

Majorite moun ki fè siksè toujou fè sa yap fè pou yon gwo koz. Koz saa plis ke siksè, enfliyans oswa lajan yo ka genyen. Yo pa kreye pou kreye yo kreye pou yon koz ki depase sa nou wè ak zye.

Se pa jis echwe pou echwe men se echwe pandan wap deplaye estrateji, chanje taktik ak avantirew nan tè enkoni.

Echèk ou yo pa yon kat blanch pou siksè!