Èske’w gen rèv? Repons la se wi paske tout moun gen rèv. Kounye a men bon kesyon an: Èske’w gen objektif?

Gen yon gwo bout tonton diferans ant rèv ak objektif. Yon rèv se jis yon vizyon de yon bagay kew anvi san okenn plan. Tandike yon objektif se yon rèv ou transfome nan yon fason pratik e ki gen etap pouw pran avan’w reyalize’l. Yon objektif dwe reyalizab se pa jus yon misyon enposib ki nan lespri’w.

Yon bon objektif swiv 3 prensip sa yo:

  • Li Klè: Objektif la sipoze di egzakteman sa wap chachè a. Si’w di’w vle pale yon lòt lang oswa vle gen yon machin, objektif sa pa klè, li plis sanble yon swè. Ou sipoze di ki lang ak ki machin.
  • Fòk ou ka mezire’l: Li enpòtan pou’w konn ki kantite ou vle nan sa wap chache a. Si’w pa ka mezire’l ou pap konnen lè’w atenn li. Ou vle pale angle (saa twò vag vag). Ou sipoze di konbyen mo’w vle aprann, ki tip de fraz ou vle kapab konstwi, konbyen minit ou ta renmenm kapab pale. Pandan wap avanse wap ka konn kibò’w ye ak sa’w manke paske’w ka mezire’l.
  • Dat limit : Youn nan rezon ki fè anpil moun pa atenn objektif yo se paske yo pa bay tèt yo okenn dat limit. Li enpòtan pouw konn nan konbyen tan ou vle atenn objektif saa, konsa wap konn kile pouw fè chak etap ke objektif saa mande. Lè’w genyen dat limit, ou gen yon presyon ki motive’w paske dat la se yon sèl fwa lap rive. Yon dat limit se tankou yon kontra mental, li rete nan lespri’w jiskaske dat la rive.

Pou’w reyalize rèv ou yo, li enpòtan pouw konvèti yo an objektif. Transfòme rèv ou yo an estrateji ak plan kap ede’w fè yo vin reyalite. Pa rete menm jan ak majorite moun ki vle rèv yo nan bouch, tounen yon moun aksyon, yon moun ki mete taktik atè pou’l reyalize rèv li yo.
An palan de sa:
Finalman, ou gen objektif oswa ou gen rèv?

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required