Ou te mèt te entèlijan ak kouraje janw kouraje, gen delè kouraj ou pap sifi.

Ou pa pè travay ak fè sakrifis pou rèv ou. Tout moun kap gadew kwè wap reyisi. Nan mitan lannwit dout reveyew nan somèy ou. Kèw ap sote. Tout bòw vire pa bon. Resò kabann lan ap kriye anba zo kawo dow.

Ou leve chita. Sanzatann, yon priyè monte sou lestomak ou. Ou fè apèl ak fòs ki pi gran pasew yo.

Kew se vodouyizan, ate, pwotestan, katolik, temwen, shalòm, nou tout kwè nan yon bagay ki pi gran pasen. Jodia mvle pataje yon ti priyè avèk ou kap travay sou rèv ou.

………………… (Saw Sèvi A) Mèsi paskew te toujou akonpayem.

Jodia mrelew poum diw kem fè pati pam lan, kem chita travay sou rèv mwen.
Mwen vide tout fyèl mwen sou teren an. Kounyaa, mbezwen fòs paw la avèm.

Pa epayem frap ak obstak,
men banm fòs ak lafwa poum kontinye sou menm chimen an.

Pafwa msantim pèdi, mpa konn ki pwochen etap poum pran.
Laperèz anvayim lèm wè jou ap pase.
Kèm cho lèm wè chodye lwil mwen poko menm gen yon marinad.
Msantim anreta.


Tanpri pa kitem tonbe nan lenpasyans.
Edem aprann ret tann sezon pam.
Paske tout otanm la, tout otanw avèm, tout rèv mwen yo posib.

PATAJE SVP

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required