Moman fèt la se bèl moman pou’n apresye lavi ak tout lòt bagay nou te twò okipe pou’n te remake. Bagay sa yo ki te toujou anba zye nou tankou:Fanmi, Zanmi, Lanmou, Lapè, Lajwa ak konpreyansyon.
Mòman sa a fè soti pi bon vèsyon de moun ke nou ye a. Se moman kote nou retire vrè nou menm nan nan kaj, pou’n mete’l nan zye tout moun. Se sak fè anpil moun di: Pito chak jou se te nwèl.
Mespere nou chak pran leson de vrè moun ki parèt la pandan moman nwèl la. Konsa menm si chak jou paka nwèl, moun ki nan lantouraj nou ap ka viv (vre moun nou ye pandan nwèl la) anpil fwa nan lanne a.
Jwaye Nwèl – Merry Christmas – Feliz Navidad – Joyeux Noel
Joie! Euh! No! Elle!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required