Ou vle konn on sekrè? Ou sur? 

Pi bon mwayen pou’w fè tèt ou fè dè bagay difisil oswa reyalize yon objektif se peye tèt ou. Koman?

Lè’w gen on ti frè oswa on ti sè ki fé on bagay pou ou eske’w pa toujou chache rekonpanse’l ? Menm si li pa gwo, ou vle fè’l santi sa’l fè a enpotan. Ebyen se menm teknik lan pou aplike pou tèt ou.

Ann pran kèk egzanp. Di tèt ou depi fin fè devwa a konplètman wap mennen’l bwè byè? Oswa depi’w fin prepare prezantasyon an li ka pase rès nwit lan ap chat? Pase kondisyon ak tèt ou, pou’w ankouraje’l fè sa’w vle fè a. Pwomèt tèt ou bagay ou renmen ak sak fè’w santiw byen. Lè’w akonpli objektif la, peye tèt ou. Bal sa ou te pwomèt li a.

Se on trik sikolojik, lè sèvo a konnen li pral jwenn on rekonpans aprè yon aksyon li travay pi di e pi vit. Kidonk lè’w akonpli on rèv/objektif, peye tèt ou. Konplimante’l pou efò’l. Ou pa blije prezidan, ni milyonè pouw fè sa, gen aksyon’w fè ki mande rekonpans e siw pa bay tèt ou, pagen moun kap bawoul.

Banm al peye tèt mwen. Mtedi kou’m fin poste blog saa, mpral gade “Good Luck Charlie”. Bon Dimanch !!

Peye tèt ou pou efò’w fè pandan semèn ki sot pase. Di’w mesi. Siw pa fèl, pèsòn pap fèl.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required