M’pap janm bliye seyans sa a. Kòdonatè pwogram bous etid lekòl (NTC, Wausau) an poze’n kesyon sa a:

Ki pi gwo pwòblem mond lan?

Epi nou koumanse reponn:
Enjistis: NON
Vyolans: NON
Lagè : NON
Povrete: NON
Lè mo Angle fini Latino pran di mo panyòl, Ayisyen pran lage mo Franse. E malgre sa nou pa jwenn li.
Klas la fè silans, epi kòdonatè di : ENDIFERANS

Fon’w ti reflechi, epi wap wè repons lan totalman fè sans.

Lè n’ap gade pifò krim ki fèt ayiti ak lòt bò dlo, se endiferans ki fè sa. Isis pa kyè de vi Fransè yo e yo pa santi konsène de vi moun moun ki pa Islamik.

Tankou moun ki asasine Lencie Mirville la, yo pa kyè de sa fanmi’l pral santi ni de moun y’ap blese lè yo fè zak saa. Yo indiferan de soufrans ak pwoblèm lòt moun.
Men kèk ti kesyon map poze tèt mwen. Petèt si’w gentan li tap bon si’w poze tèt ou yo.
Konbyen fwa m’pa kyè? Konbyen fwa m’pa di anyen paske se pa pwoblèm pa’m? Konbyen fwa’m bese ede machann lan ranmanse machandiz li ki tonbe yo? Konbyen fwa?

Endiferans sòti de yon mo laten ki se “indifferentia” ki vle di, pa enterese, pa enpòtan, sa yo rele ” ou pa may” la. Endiferans se yon fòm vyolans mantal li ye, li fè moun ki sibil santi ke li poukòl nan mond lan e ke pèsòn pa kyè de malè li oswa pwoblèm li. Sa pa vle di ke ou oblije pote tout pwoblèm moun sou do’w, men gen fason ou ka kanpe endiferans lan. Pran men’w mete nan pat la pou’w chanje vi kèk moun. Ba yo lajwa nan legliz ou, nan travay ak nan lekol ou. Pa fwa lè yon moun gen pwoblèm, li pa bezwen’w rezoud li pou li, li jis bezwen konnen ke’l pa pou kò’l. Li bezwen yon zorèy pou tande, on bouch  pou motive’l ak yon souri pou destrese’l. Endiferans se pwazon, ann pa kiltive’l.

Aksyon pou jodia:

Pran lari a, chache yon moun ki gen yon pwoblèm,
ede yon granmoun travèse lari a, ede yon machann leve chay li yo,
bay yon chany plis ke 10 goud.
Rele yon zanmi’w ou konnen ki gen yon pwoblèm..
EKRIM POU DIM SIW TE FE AKSYON AN
Ann kanpe endiferans lan!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required