Youn nan dènye dekouvét syentifik ki fèt nan domèn lidéchip se konsèp yo rele vilnerabilite a.

Nan tan ansyen, lidè se te moun ki te gen plis fòs la e ki te plis gwo nèg la. Se yon bouwo ki te ka goumen pou garanti sekire pèp li a. Jodia pa gen danje fizik ankò, pa gen tribi kap atake lòt ankò, alòs tip lidè bouwo a pa nesesè ankò.

Jodia a nou pa bezwen lidè ki gen gwo kolèt, nou bezwen lidè ki montre ke yo vilnerab. Kisa vilnerabilite ye?

Vilnerabilite se kouraj ak volonte yon lidè genyen poul kite yo wè anbal. Sa vle di yon lidè ki pa monstre, ki pa panse li konnen oswa ki ka fè tout bagay. Vilnerabilite se monte sou teren an malgre ke echèk la posib. Se oze fè sa ki difisil la. Vilnerabilite se pataje eksperyans ak feblès ou avèk moun ki merite sa. Se premye etap pou yon lidè komanse konstri konfyans ant li menm ak moun kap swiv li yo. Vilnerabilite se viv brav, viv an ewo.

Steve Harvey kouwone move…….

Lidèchip se yon syans e lap evolye de jou an jou. Nan mond jodia lidè ki envensib pa epòtan. Lidèchip mande vilnerabilite kise kè, emosyon ak limanite. Vilnerabilite, se sekrè lidèchip.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required