Eske’w kwè kew gen yon misyon espesyal sou tè saa (Men siw poko dekouvril) ?

Mwen kwè a 100% ke nou chak ki laa gen yon misyon espesyal ke nou dwe akonpli avan nou mouri. Mkwè nou vini la pou nou pote yon bagay pou mond lan, pou nou chanje yon bagay nan mond lan oswa pou nou ajoute touch pa nou nan mond lan. Mpap pale de pwojè pèsonèl non, map pale de wòl ou sipoze jwe nan fonskyonman mond lan, peyiw ak kominite wap viv la. Fè lis bagay ki fistrew yo epi gade pou kiyès ladan yo ou prè pou bay viw. Siw pa prè pou bay viw pou li, li pa misyonw, li se pastanw. 

Tout otan ou pa nan chimen misyon saa wap toujou santi laviw vid menm siw gen tout richès nan mond..

Ki misyon’w?