GUEST POST by : Briana A. PHILEMY

Chak koukouy klere pou jew

Byen souvan mwen tande anpil moun ap itilize ekspresyon sa a. Men anpil fwa nou pran l mal. Nou panse se egoyis, se malonèt. Nou twouve moun k ap di l la se moun ki pa konn viv, moun k ap fè enferyè. Mwen menm, mwen panse pwovèb sa vle di plis pase sa nou wè a, plis pase sa nou vle konprann nan.
Se ou ki sèl mèt lavi w pa vre? Poukisa w ap tann lòt moun dirije l pou ou?  

Laviw se yon liv, eske w oblije kite lòt moun ekri l pou ou?
Ou se yon moun inik, poukisa w ap chèche sanble ak lòt moun?
Ou gen anpil pou w ofri mond lan, eske w dwe fè sa tout moun ap fè?
Ou pa dwe kite lòt moun deside pou ou. Ou paka pase vi w ap swiv sou lòt pou ekri istwa pa w la; paske ou pa soti menm kote epi ou pa gen menm rèv ak yo!
Sou wout pa w la, lòt moun paka mache pou ou. Ou ka deside kite yon moun jwe yon patisyon nan mizik ou a, men pa kite l fè melodi a pou ou.
Mwen panse granmoun nou yo lè yo t ap di nou ti pawòl sa a te vle aprann nou pou nou pa kite desten n, vi n ak rèv nou sou kont moun

Kreye bonè pa w!

Ou se koukouy lavi w, klere pou je w!

©Briana A. PHILEMY

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required