Nap viv nan yon mond “pòpkòn” kote anpil moun ap tann mayi a pete kouw lagel nan chodyè.

Twòp moun vle reyisi vit e anpil nan yo ap viv nan yon mond pretansyon ak prestans. Sa yo ye, sa yo di ak sa yo genyen pa kanpe sou anyen. Yo kanpe sou vid, pa gen yon baz solid deyè yo.

Imaj saa fè tou entènèt la deja… Yon nèg kap fouye yon twou byen fon epi koul preske rive nan fen an poul bay yon denyè kout pikwa poul jwenn trezò a, li anbandone.

Malgre entelijans oswa kontak yon moun ka genyen, pèseverans ka fè gwo diferans ant yon pèdan ak yon chanpyon. Mwen gen kwayans ke depiw pèsevere anpil lavi ap fini pa baw legen.

Thomas Edison, nég ki eseye 10,000 fwa avanl resi kreye anpoul la di: “Lèw panse kew eseye tout opsyon posib. Sonje sa: ou poko”. Toujou genyen mwayen pouw pèsevere. Pèsevere pa vle di kontinye avèk menm estrateji a. Pèseverans se kenbe menm vizyon/objektif epi chache tout mwayen posib pouw rive atenn objektif saa.

Siw pran tanw li istwa kèk moun ki make mond lan wap wè ke anpil nan yon pran 5-10-15 lane ap eseye avan yo atenn objektif yo.

Si paranw pa kite gwo eritaj pou ou, siw pa yon jeni, siw pa gen gwo kontak, pèseverans se pi bon zèl kat ou ka rale siw vle reyisi.

Pèseverans twonpe entelijans!

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!