Wap mande tèt ou, kòmanw ka ogmante enfliyans ou pandanw pa yon atis. Ou wè moun ki pap regle anyen ap fè hit. Ou santi idew yo anvi mouri nan menw. Ou dekouraje ak yon sosyete ki pap ankourajew.

Men, e sim diw ou poko fè ase pouw rive sou odyans wap chache a.

E sim diw ou dwe deplwaye 10fwa plis taktik ke moun ki popilè yo.

E sim diw, ou gen yon lis bagay ou dwe fè pandan, pipiti, yon lane avanw resi jwenn yon ti kras nan odyans lan. Eskew prè pouw tandem toujou ? Oswa ou panse map pale bè.. hen ?

Tout moun gen yon bagay yap vann, sof ke majorite moun pa konn sa yap vann lan. Objektif blòg saa se kovenk ou envesti nan « Personal Branding ».

Atik saa se youn nan seri blòg map pibliye sou zafè yo rele Personal Branding lan ki se aksyon, aktivite, teknik ki pèmèt ou vann tèt ou.

1- Wap rive sou yon odyans mondyal

Dizan desla, ou te ka pataje idew sèlman ak moun ki rete prèw. Gras ak teknoloji, jodia ou ka rive sou moun tou patou nan lemond. Premye kesyon pouw poze tèt ou yo se :

  1. Kisaw gen pou vann odyans ou an?
  2. Kijan pouw kominike avèl poul konprann?
  3. Ki « media » ak « medium » ou dwe itilize pouw rive sou li ?

2- Ou se yon mak

Yon moun ki met mak Gucci se yon fason poul di tèt li : « mwen eklere em konn gou bouch mwen ». Moun kolabore avèw pou saw reprezante ak pou emosyonw kreye lakay yo. Kidonk kesyon an se, èske saw panse wap vann lan se li wap vann vre?

Si yo mande yon moun definiw nan yon mo, kisa lap di? Paske kliyan, odyans ak sipòtè wap chache yo pap sipòtew poul bèl figiw (sof kèk moun), men pou saw reprezante. E siw pa byen vann saw reprezante a, ou pap jwenn odyans saa.

An 2014 mwen fè yon entèvyou sou ABC15 nan Arizona paske mtap twit sou konferans ak pwojèm lan. Mjwenn envitasyon pou al pale nan inivèsite aletranje. Dènyèman yo listem nan 10 Ayisyen (Social Media Influencers) ou dwe swiv sou sosyal medya. Egzanp saa yo, se fason poum montrew pouvwa Personal Branding.

Ou pa swiv mwen paskew zanmim. Ou swiv mwen pou sam pot nan viw, paske idem sanble ak ou. Ou banm tanw an echanj pou bon jan motivasyon ak enfòmasyon.

3- Fè sosyete a konn gouw

Nou tout dwe jwe wòl nou merite a. Pa gen anyen mal siw vle fè moun konn saw pot pou vann. Sèl pa janm vante tèt li dil sale paske gen moun kap di sa pou li. Ou pa bezwen di ki gouw genyen siw bay goutew. Personal Branding se pa fè djolè, men se montre valèw  ak devlope karyèw atravè saw fè. Moun kap di betiz, pa pè vann tèt yo, alòs pa gen rezon pouw pè. Piblik la pa pou yo sèlman.

Kevin Kelly pale de yon konsèp yo rele « 1000 true fans », ki vle di ou gen 1000 moun kap tann saw pot nan djakout ou. Devwaw se itilize teknoloji, taktik ak estrateji pou rive jwenn 1000 moun ki kwè je fèmen nan san pot pou vann lan.

Mtap Apresye Siw Pataje Pos saa, SVP.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required