Nou venere moun ki pale bon Franse, modèl nou se Politisyen ki pase majorite tan yo ap ranse nan radyo. Nou selebre pawol, men nou inyore “moun ki kreye”. 

Nan kilti pa nou se bèl pwezi ak literati ki pote premye pri e yo menm rive fè fyete nou nan lemond antye. Nou plis viv nan yon monn imajinè (panse) ke yon mond aksyon. Nap ekri pou ” entertain” lontan men anyen pa chanje, se youn nan rezon ki fèm chwazi ekri pou edike ak enspire. Mpa gen okenn pwoblèm ak “entertainment” paske mwen menm mwen renmen la tou menl paka sèl bagay nou vle fè.

Nan sans saa, genyen yon gwo eka ant sa nou di nou vle avèk sa nou fè. Youn nan sekrè siksè se redui eka saa nan poze aksyon ki gen rapò ak objektif nou. 

Courtard Motors Ayisyen ki kreye machin lan se yon egzanp de yon moun ki redwi eka ant sal panse (pawol) ak sal fè. Petèt li voye anpil “4lèt” la avanl fè ide saa vinn reyalite, men li ap rete nan listwa kòm yon moun ki poze yon aksyon ekstwaòdinè. 

Jodia map envite redwi eka saa. Saw tap pale yo, kounyaa se moman pou fè yo. Rèv ou konn ap diw genyen yo, poze aksyon sou yo. Viw pa chanje ak saw panse , li chanje ak saw fè. Mond lan pap chanje ak pansew, lap chanje ak saw fè. 

Siw kwèm manti, ale sou plas ki pi prèw la, wap jwenn kèk gwo pansè ak bon pawòl. Oswa vire gade nan anviwonman kotew ye kounyaa, wap wè vale potansyèl ki reziyen yo viv nan medyokrite jis pou yo sove degouden….

Vi a kout, pa gen rezon pouw ap fo viv!!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required