“Swiv pasyon’w” se youn nan fraz ke anpil moun ap repete sè dènye tan, a travè lemond. Steve Jobs nan diskou gradyason Standford la se moun ki fè fraz saa vin pi popilè. Men konbyen nan nou ki konnen pri “swiv pasyon” an? Ann fè yon ti gade rasin mo “PASYON” an pou’n pi byen konpran’n li.

Pasyon soti de yon mo laten ki se “PATI” ki vle di soufri, andire. Se pa san rezon ke yo rele moman jezi pase avanl mouri a, “La Passion Du Christ”. Pasyon se soufri ak goumen pou sa’w kwè a, pou ide’w ak rèv ou genyen yo. Aprè definisyon saa, eske’w toujou pasyone? Eske’w prè pou’w soufri pou rèv sa yo. Ou prè?

Pasyon’w sipoze limyè’w lè tout bagay fè nwa.
Pasyon’w sipoze beki’w lè obstak kokobe’w.
Pasyon’w sipoze, zam ou lè lenmi an vle kraze’w?
Pasyon’w sipoze fòs ki kenbe’w anvi, lè wayòm ou fin konstwi a kraze.
Ou gen yon misyon spesyal, yon destine pou’w akonpli.

Rete pasyone !! Soufri Pou Rèv ou!


Tèks saa se on adaptasyon de yon pos angle mte pibliye an Mas 2014 sou on sit yo rele Prsuit.com. Klike la siw ta renmen li’l. Are You Really Passionate? The Truth About Passion

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required