Ou konprann pifò sa moun yap di, menw pa ka di yon mo. Ou timid, ou bliye tout mo Angle ou te konnen yo. Depi jou saa, ou jire fòk ou konn pale Angle. Jiskaprezan ou poko janm jwenn lajan pou al nan kou a.

Pa enkyetew ! Mpral pataje avèw 7 zouti ki pral edew pale Angle nan mwens ke 6 mwa sanw pa depanse yon goud. A kondisyonw pratike chak jou.

1- Aprann tande

Nan eksperyans pam premye prensip pouw aprann yon lang se tande. Pa gen bagay ki pi di lè wap di « yes », sanw pa janm konprann nada.

Lèm tap etidye Etazini te gen yon Nikaragweyèn yo mande : Do you want coffee or tea? Li di Yes.

Yon lòt jou, yo mandel: Do you want to go outside? Li di yes pandan gen yon fredi -20 degre deyò a. Ou ka fé yon moun tiyew lèw pa byen tande.

Pi bon fason pouw amelyore tandew se tande/gade nouvèl Angle. Paske nan nouvèl, jounalis yo pale klè ak itilize mo kouran.

Apa de nouvèl ou ka tande/gade podkas, videyo YouTube oswa lòt fòm medya kote moun ap pale kalmeman.

Tande bagay ki gen rapò ak domèn ou ye a.

Siw se yon pent ou ka tande oswa gade videyo sou penti. Siw se yon kontab gad video ki gen rapò ak kontabilite. Paske gen anpil mo nan domèn ou an kap sanble ak Angle a. Se sa yo rele conglomerate la.

Ale sou sit sa yo kote wap li  and tande tèks sou plizyè sijè.

http://www.cdlponline.org/

http://www.rong-chang.com/

Ou ka telechaje Umano App  pou koute atik olyew  li yo.

2- Telechaje Duolingo

Selon anpil ekspè, pi bon aplikasyon pou aprann lang ki disponib sou mache a se Duolingo. Anplis, li gratis.

Sou Duolingo ou pratike tande, ekri e menm pale. Li menm gen robo ak klèb anliy pouw pratike konvèsasyon.

Telechaje Duolingo sou Android oswa iOs pouw komanse aprann.

3- Pwononse

Jiskaprezan gen yon gwoup mo kap kalem lèm pwononse yo. Paske moun ki fèt ap pale Angle genyen yon jan yo fè lang yo oswa vire bouch yo lè yo pwononse son sa yo. Epi gen entonasyon mo oswa fraz la tou.

Li vrèman enpòtan pou aprann entonasyon ak son sa yo siw vle moun byen konprann ou lèw pale.

Rachel’s English se meyè zouti gratis mwen dekouvri pouw aprann bon jan pwononsasyayon Angle. Li menm baw kòman pouw vire bouch ou, lang ou lè wap pwononse son sa yo.

Kreye kaye vokabilè

Achte yon kaye ak yon diksyonè an papye, epi chak jou ekri 5 nouvo mo kew vle aprann.

Telechaje Aplikasyon diksyonè Merriam Webster Android iOs oswa Google translate pouw tande ak pratike pwononsyasyon mo sa yo.

Google translate ak diksyonè  Merriam lan gen yon opsyon kotew ka chache yon mo pandanw dil olye ekril. Mtwouve se bèl opòtinite pouw pratike yon mo. Depi diksyonè a oswa Google bawoul dirèkteman, konnenw byen di mo oswa fraz la.

http://www.englishvocabularyexercises.com/

4- Pale ak moun ki fèt nan lang lan

Pratike ak moun ki fèt nan lang lan siw vle aprann pale tout bon. Nou chak genyen yon grenn zanmi oswa fanmi lwen ki pale bon Angle alòs kontaktel pouw pratike avèl.

Ou ka itilize Zoom, Google Hangout ak Skype pouw pale avèl.

Mtwouve sistèm sa yo mache pi byen ak entènèt Natcom lan.

Siw pa gen moun, gen klèb anliy kotew ka pratike an Echanj pouw aprann yo Kreyòl oswa Franse.

https://www.conversationexchange.com/

https://www.speaky.com/

http://www.lingoglobe.com/

5-Li Anpil Angle

Achte liv ki ekri an Angle menm siw pa konprann tout sak ki ekri yo. Lap edew wè jan fraz yo fòme ak estrikti yo genyen.

Ou ka telechaje yon pakèt liv gratis sou Amazon depiw gen aplikasyon lekti yo rele Kindle Android oswa iOs la.

Anrejistre atik Angle sou aplikasyon yo rele Instapaper a ki baw posibilite pouw li yo men lè pa gen entènèt. Instapaper Android oswa iOs gen yon opsyon vwa tou.

6- Teste nivow

Siw pa mezire pwogrèw ak feblès ou pa janm ka byen avanse.

Pran tès evalyasyon sou sit sa yo pouw ka toujou konn nan ki nivo ou ye nan zafè pale Angle. Wap dekouvri kibòw bon ak sak mande amelyorasyon.

http://englishmedialab.com/

http://www.manythings.org/

7- Pa pè voye ……

Nan eksperyans mwen, mwe wè ke moun ki soumoun yo toujou pale Angle pi vit.

Frekante kote ki gen moun kap pale Angle. Entwodui tèt ou, mande si yo disponib pou pratike avèw pandan 2 minit. 2 minit lan ka transfòme an 10, 1èd tan, ou pa janm konnen.

Siw pè voye flè, se nan televizyon wap wè mou ap pale Angle. Kidonk, pratike san rete menm si moun riw. Fòw gen ti odas saaa..

Disiplin

Nou tout dakò,  pale Angle se yon metye poukòl. Youn nan lòt avantaj, gran pwisans mon lan tou prèn e lang li se Angle.

Pale yon lang mande detèminasyon. Siw pra prè pouw envesti tanw chak jou nan pratike, ou pap janm rive atenn objektif ou. Menm siw te peye pi gwo kou oswa al viv Etazini.

Tout sak enpòtan pran tan. Si lòm ka kreye fize se pa yon lang ou pa kapab pale. Siw vlel, bal tanw.

Siw Renmen Travay La, Patajel 

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required