“Pa kite kritik distrè’w. Raple’w~ gen de moun sèl lè yo pran gou siksè, se lè yo ba’w on kout dan”

Sa se on tradiksyon literal de sitasyon Zig Ziglar saa:  

Don’t be distracted by criticism. Remember ~ the only taste of success some people have is when they take a bite out of you.

Trè souvan nan vi’w ou pral gen pou fè fas ak dè moun ki konsa. Moun ki pran plezi ak satisfaksyon yo nan blese lòt moun. Se meyè fason pou yo santi yo anvi ak enpòtan.

Opinyon moun genyen de ou, se pa biznis pa’w. Biznis pa’w se travay sou tèt ou pou’w vin pi bon ke jan’w ye. Anpil fwa kritik ka vle antre nan lespri’w, men pa kitel antre. Frape pye’w atè oswa repete byen fò: NON – NON MPAP BAW CHANS SAA

« E si tout moun ki ap ba’w pwoblèm yo, ki ap atake’w e ke’w rayi yo te enkonsyanman pote tèt yo volontè pouw fè’w mal sa yo, on fason pouw ka vin moun ou dwe ye. » Tony Robins

Fon’w ti poz, reli fraz saa. Jou’m tande fraz saa sot nan bouch Tony, pèsepsyon’m te gen de lavi a chanje konplètman. Si’w pranl nan ang saa wap viv pi byen e wap mwens enkyete’w de moun kap kritike’w pou detwi’w. Ke’w  fè, ke’w pa fè de tout fason moun ap jwenn on bagay pou yo di kanmenm. Kidonk, viv vi’w selon pwop règ ou, depi’w pa vyole la lwa.

Vi’w pa on emisyon deba publik, ni on ankèt kote yap mande moun avi yo. Opinyon pifò moun se tankou bri mòflè’w. Depi’l fè bri se kè machin lan ap mache.

Pa kite kritik moun fé’w mechan ni volè rèv ou gen pou tèt ou.

Pa bay chans saa….

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required