Konbyen fwa’w pa tante an pansan ke sa pral antreprann lan pap mache? Konbyen fwa’w pa mande on lòt èd paske’w pè pou’l pa di’w non? E si’w te tante?

Fon’w ti poz, reli kesyon yo. Panse ak yon objektif ou genyen. Pou di siw te tante li patap mache???? Imajine…

Diferans ant moun ki gen siksè ak moun ki pa genyen rezime nan aksyon. Moun ki gen siksè aji, yo pa kite vwa negatif ki nan tèt yo a fè yo poze. Souvan pi gwo kritik nou se pa lòt moun, men se pwòp tèt nou. Nou manke kwè nan tèt nou, nap jije tèt nou, nou panse ke nou pap kapab oswa nou panse nou pa bon ase pou’n merite on bèl vi. Se sa’m rele “Diskalifye tèt ou avan mach”.

Pi move bagay ki ka rive si’w tante se jwenn “NON” kòm repons. Pa diskalifye tèt ou avan mach, monte teren an, jwe ak tout fòs ou. Eseye rele moun ou pè rele a, kontakte konpayi ou panse ki pap pran’w lan. Pibliye liv ou panse yo pap achte a. Si’w pa reyisi, tante, esye paske lavi ap ba’w legen kanmenm.

Banm rankonte yon istwa. Te gen on nèg ki te nan prizon padan 20 an. Yon jou padan lap kriye mizè lap pase li apiye sou pòt la, epi pòt la ouvè. Anpil fwa limit yo pa reyèl, se nan tèt nou yo ye. Eseye manyen pòt, petèt li tou ouvè. Ou pa janm konnen!!

Pa diskalifye tèt ou avan mach la. Tante, eseye, reyeseye paske linivè a avè ‘w. 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required