Lè yon moun twonpe’n, nou mande anraje e moun saa tounen yon bèt nwa. Men nap twonpe tèt nou chak jou, kisa’n fè?

Anpil moun kwè nan tèt yo nan bouch? Anpil moun vle reyalize rèv yo nan bouch? Bouch yo di yon bagay, men aksyon yo pa gen okenn rapò ak pawòl yo.

Lè’n fè yon moun yon pwòmès, nou fè tout sa’n kapab pou’n pa desevwa moun lan. Men konbyen fwa nou fè tèt nou pwomès nou pa respekte. Nou pwomèt tèt nou pou’n fini ak kou a, nou rive nan wout nou bay vag. Nou pwomèt tèt nou pou’n pa vann diyite’n, men depi yon opotinite parèt nou ranpe pou’n jwenn li? Nou pwomèt tèt nou pou’n òtònòm, depi gen yon ti pwòblèm nou bezwen moun ede’n jere’l? Ou di’w vle aprann yon nouvo lang, ou pase pifò tan’w nan fè chawa? Kanpe devan yon glas, epi mande moun wap gade a pou’l sispan’n blofe’w.

Banm rakonte’w yon ti istwa.
Mse yon blogè e mwen renmen ekri. Atik mekri parèt sou lòt gwo sit “life style” Ozetazini, men sa ta pral fè plis ke yon lane depi ke’m pa janm ekri. Map peye yon domèn  pou granmesi. Msanti o fon de mwen ke’m te sou blòf paske se pa moun sa mye. Alòs mwen pran desizyon kanpe sou seri bagay,pou’m fè sa’m te di m’ap fè a. Avan mte konn ekri an angle, kounye a map fè eksperyans an kreyòl. Mpanse sosyete a bezwen vwa’m e m’gen bagay nouvo m’ka pote.

Li lè li tan pou’n pran vi’n o serye. Pou’n sispann blofe tèt nou. Pwomès se dèt.

Ki pwomès ou te fè tèt ou, ou pral mete sou pye? Komante anba pòs saa!!!!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required