Ou konnenw ka akonpli sa ki gran.
Nan nanm ou, ou konnenw vle yon bèl vi, menl difisil pouw kwèl.
Orijin ak reyalitew fèw panse li pa posib.
Ou anvi vanse, menw bloke: ou pa kwè moun tankouw merite rive nan nivo saaa..
Yon vwa pa sispan diw: « kiyès ou ye pouw panse ka X… ». Saa se vwa lepase, li pa ka gidew vè lavni. Inyorel!

 

“Okenn moun pa ka fèw santiw enferyè san konsantmanw.”  Eleanor Roosevelt

Wèl poul tèt ou

Siw pa ka imajinel poul tèt ou, moun pa ka imajinel pou ou. Defini tèt ou an fonskyon kotew prale, pa an fonsksyon kotew ye. Lavi pap fè bak, se douvan la mache. Chak aksyon nan prezanw dwe gen wòl pou mennenw nan fitiw merite a.

Avan menm poun pale de HATERS, dakò avèm ke premye limit lan se nou ki bay tèt nou li. Nou pansen pa merite gwo mirak fèt nan vin. Nou pansen pa merite yon bèl vi ki ale odela sa moun ka imajine. Li pi fasil poun wè gwo bagay pou moun, ken wèl pou tèt pan.

Nou pè jeni ki andedan nou an. Nou pa vle reveyèl. Nou pè poul pa manden fè sakrifis. Alòs nou fè rabè sou rèv nou. Tèt bese nou pran chimen ki pi si a.

Avan lane 1954, mond lan te kwè pèsòn pa ka kouri yon 1,60mèt nan mwens ke 4 minit. Pèsòn pat janm rive kraze rekò a jiskaske Roger fèl an 3,59 segond. 6 Me 1954 Roger Bannister brize rekò a. Depi jou saa tout moun kòmanse fèl.

Menm jan ak Roger, ki rekòw vle bat pouw ouvè je moun sou posibilite enposib la?

Pa kite YO deside pou ou

Gen moun ki wè limit ou pou ou. Men se pwòp enkapisite yo wè , yo jis vle refletel nan viw. Pa kite yo deside limit ou, dayè ou san limit.

Gen yon moun ki vle kolabore avèm, menl tou dim nan ki limit li wèm. Mpa janm kolabore ak moun ki vle mete pwòp limit yo nan tèt mwen. Mpa nan machande rèv mwen ak kapasitem.

Depiw ka wè rèv sa pou ou, moun ap fini pa wèl pou ou tou. Devwaw se chache moun sa yo epi kolabore ak yo. Pa mande machann krizokal pou rekonèt dyaman.

Bon Twal

Lèw gade tout selil ki nan kòw,
lèw gade pouvwa sèvow,
ou wè se bon tayè ak twal chè ki fè kakow.

Ou merite entelijan!
O merite lajwa.
Ou merite moun renmenw!
Ou merite lajan!
Ou merite gen yon vi eksepsyonèl.

Si yon moun diw lekontrè DELETE li nan viw.

Montre Apresyaysonw. Pa bliye pataje pos saa… 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required