Ou inik nan fason pa’w, poukisa wap konpare tèt ou ak moun?
Si nou gade lanati byen , nap wè gen dè milyon tip pye bwa e menm sa ki gen menm tip yo pa sanble totalman. Sa vle di kisa? Sa vle di ke chak jwe yon wòl, yon fonksyon e chak pa pran menm valè tan pou bay fri oswa vin djanm jan yo sipoze ye a. Lanati selebre divèsite ak orijinalite. 

Antan ke kreyati Bondye, li desine chak moun yon fason espesyal. Chak moun gen yon kado yo pote pou mond lan e chak moun gen yon kantite eprèv ak obstak yo sipoze pase avan yo rive bay kado saa. 

Konpare tèt ou ak moun se konpare de tip pye bwa diferan. Se komsi’w ta yon pye zaboka epi wap mande tèt ou poukisaw pa janm donnen mango. Konparezon saa yo danjere, se yon siy kew manke konfyans nan tèt ou e ke’w poko dekouvri kiyès ou ye reyelman vre. Banm baw yon nouvèl.

Ou pi bèl ke janw panse a
Ou pi entelijan ke janw panse a
Ou gen plis matirite ke janw panse a
Ou gen plis kouraj ke janw panse a
Ou se yon pyès enpotan nan vi anpil lot moun
Kwa paw pa kwa pam….pa konpare tèt ou ak pèsòn.
Rete fyè kew se yon moun INIK. 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required