Konbyen fwa yo diw “non” sanw pa wè poukisa?

Gen yon seri de moun ki kwè ke lè yo diw non oswa blokew, sa ka anpechew reyalize misyonw. An fè yon ti gade si sa yo panse posib..

Nan senp pwojè ke map mennen yo, moun tèlman dim NON ke nan moman map pale avèw la mte sipoze chita sou plas bwaye ap fè deba epi plenyen koman mond lan echwem.. Mta sipoze komanse diminiye rèv ak pwojè sa yo poum evite pran “NON”. Chak rejeksyon sa yo fèm mal andedan kèm, yo kraze moral mwen pou yon jou, menm pap kitel fè plis tan nan mwen paske mpap kite yo volè nanm mwen ak jenim.

Anpil moun kite lòt moun fè yo redwi “sa yo ye” ak “sa yo ka ye” nan bay “NON” yo resevwa yo twòp enpòtans. Domaj! Chak NON sa yo se yon siy ke nou genyen yon bagay espesyal…

Chak NON, chak repons negatif ak chak moun ki inyorew sipoze tankou yon galon gaz ki pèmèt ou al pi lwen. Pa pran non sa yo oserye e pa bay moun sa yo regle anyen pou ou. Ou pa ka fòse okenn moun mache avèw, e yo youn paka anpechew kontinye mache. Alòs pa pè, pa fè bak, mete twa fwa plis efò.!

Lèw pran non, pa voye je gade mond lan. Rantre andedanw, epi mande tèt ou:

Kisam ka fè poum vin pi bon ke janm ye a? Ki pwochen etap mka pran poum sote oswa eksploze bakrikad sa yo?

Pa bliye:

Se pa kotew prale a non ki beni an, se ou ki pral beni kotew prale a..Pa ralanti!