Nan lavi mdekouvri gen 2 gwoup moun:

1) Yon kategori ki kite move eksperyans lavi kokobe yo. Yo pa pran responsabilite vi yo e yo mete moun responsab malè yo. Chak malè ak echèk elwaye yo de vrè misyon yo jiskaske siyati yo chanje an “SELAVI” oswa “REZIYZEN”.

2) Yon lòt gwoup ki goumen e ki fose kanpe menm lè lavi kase yon pye yo. Yo pa kite kritik, grangou ak dekourajman fè yo askepte vin medyòk. Yo pa gen mo “ABANDONE” ni “REZIYEN” nan disksyonè yo.

Sa ki odinè ak sa ki ekstrawòdinè.
Sak swiv foul la ak sak ki trase chimen pa yo.

Nan ki gwoup ou ye?

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required