Mserye! Mkonnen’w sezi ew ka panse’m reve twò gran. Oswa petèt sam panse ye. Oswa ka di lajan pa fè bònè? Oswa lajan se dyab. Dezole!!!

Mleve nan on fanmi’w kote lajan se redi yo redi pou fèl e manmanm toujou ap dim, pito’w malere ou gen diyite’w. Komsi tout malere gen diyite. Komsi tout gran nèg fè vye bagay pou gen lajan. Ou ka konprann koman nou pè bagay yo rele lajan an nan kilti nou. Yo aprann nou genyen mezi poun pa mouri grangou, pou moun pa rayi’n.

M’wèl on lòt jan e mpa santi’m koupab ankò paske’m vle milyonè. Moun ki finanse pwojè pou ede moun ki pòv, se moun ki gen lajan? Mère Theresa ede lemond, men poul te fè sa gen anpil moun ki gen lajan ki ede rèv li reyalize.  Alòs mpa gen okenn prejije poum gen fas a lajan. M’pap viv pou lajan, m’pap viv pou mizè non plis. Gen anpil mit ki antoure lajan e sistèm ki anplas la kreye on fason pou pitit malere pè gen lajan epi rayi lajan… Epoutan, se pou menm lajan saa doktè ap kite on moun peri. Kidonk…

Mjis vle milyonè. Mpa bezwen lajan an vre, mplis bezwen atenn on bi ki parèt enposib. Mvle gen milyon an poum fè kèk foli’m vin reyalite e fè rèv anpil lòt moun tounen reyalite.

Tèks saa mekril pou’m konvenk tèt mwen ke’m ka milyònè. Ou pa bezwen konsèy sou lajan non,  sof si moun lan fè on milyon deja. Lèm genyenl ma konprann sakrifis ak leson ki vini ak milyon an.

Konbyen nan nou yo fè santi mal paske’w vle gen lajan? Lajan pa djab, lajan pa gen panse li pa ka aji. 

Ou pa gen pou’w santi’w mal siw vle genyen lanjan, se dwa’w.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required