Yon nouvo lane se yon fòm kontra mantal, se yon renouvo. Ane ya baw posibilite pouw mete fen ak yon rèy, pouw akeyi yon lòt rèy. Pou mwen se tankou sa yo rele reyenkanasyon an, ou gen posibilite pou reviv sou yon lòt fòm.
Antre nan yo nouvo ane se pase de yon jou ale nan yon lòt. Siw tap pranl nan yon lojik tanporèl, pa gen okenn diferans, men sou yon plan espirtyèl ak sikolojik genyen diferans. Li make yon fen de yon vi pou komansman yon lòt vi.
Jodia menm nan moman kote wap li saa ou ka pran desizyon pouw fè tranzisyon sa a. Ou ka depoze pye’w nan nouvèl vi ou vle kreye pou tèt ou. Pawòl gen yon gwo pouvwa, pawòl ki di ak konviskyon ak lafwa ka tounen reyalizasyon fizik. Prononse sou tèt ou.
Aswè a ki pawòl wap di, ki mo, ki fraz ka baw kle pouw antre nan nouvo mond saa… Ki pawòl wap di tèt ou? Kisa wap di Bondye? Kisa wap di fòs linivè yo?
Ki pawòl wap di ?

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required