Mwen kwè nan ou.

M’ kwè ke’w prè pou bay mond lan sa’w pot pou li a.
M’kwè ke rèv ou genyen an posib.
M’kwè’w ke’w gen ase kouraj pou’w kontinye batay wap mennen an.

E si’w deside di pibon zanmi’w, mennaj ou, madanm ou, manman’w, sè’w ak pitit ou menm sam sot di’w yo la. Petèt se fraz saa ou tap tann pou’w komanse viv vi’w vle. Konsatou se ka fraz saa moun ki pi pwòch ou yo ap tan. Di yo li !

Fraz saa gen yon gwo pouvwa. Lè’w di’l, ou pataje enèji’w ak moun ou di’l la e moun ki resevwa’l la santi’l prè poul afronte lavi. Li konnen ke’l pa pou kòl e gen anpil moun ki konte sou li. Fraz saa se tankou yo kontra mantal…

Mpa konn istwa’w,

mpa konn konbyen obstak ou travèse,

mpa konn konbyen maladi’w pase,

mpa konn konbyen fwa’w tonbe, konbyen erè’w fè,

Men repons sa yo pap ka chanje sam pral di’l la : 

Mwen kwè nan ou !
Eske kwè nan pwòp tèt pa’w?

 

 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required