Èske’w vle konn yon fason fasil pou’w gen plis siksè ke sa’w genyen kounye a? Yon lòt rezilta ke sa’w genyen jodia? Ou kwè’w vle konnen repons lans?

Ebyen’l senp :

Vin yon lòt moun.

Anpil moun vle an sante padan ke yap manje menm vye manje yo chak jou e menm pou 5 minit yo pap fè yon ti egzèsis. Ou pap ka atenn yon lòt nivo, si’w rete menm moun lan. Siksè wap chache a mande pou’w upgrade tèt ou, pou’w vin yon lòt vèsyon de tèt ou. Tant objektif la gwo, tant chanjman’w gen pou fè sou tèt ou ap gwo.

Lavi a pa janm fè kado, se 2 fason li boule ave’n:
1- Ou vin moun ou dwe ye a, epi’w jwenn sa wap chache a.
2- Ou jwenn sa wap chache a, men’l tou vini ak tout difikite’l pou’l fose’w vin moun ou dwe ye.
Nan tou 2 ka yo, objektif la se pou’w vin moun ou dwe ye, menm si sa ta vle di pou lavi a pran sa’l fèk bawou a.

Ann poze kèk kesyon.

Si’w ta jwenn siskè wap mande a kounya a, èske’w prè pou’w jere’l?
Si yo ta ba’w yon milyon kounya a, ou panse wap konn sa pou’w fè avè’l?
Siw gen machin wap mande, ou kwè wap gen ase prensip poul pa kite’l mennen’w kote’w pa dwe ale?
Si’w ta jwenn gwo djòb sa a, ou kwè’w prè pou’w pale ak moun tankou moun? Ou prè?
Ou kwè kè’w ouvè ase pou’w atenn dimansyon espirityèl wap chache a?

Vrèman fon’w ti poz, èske’w prè? Èske’w se moun ou dwe ye a?

Fòmil lan senp
Atenn Yon Lòt Objektif = Vin Yon Lòt Moun
Upgrade Tèt OU = Upgrade Rezilta’w

Rèv sa a, ou vle’l nan bouch oswa pou tout bon?

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required