Si’w te fè ekonomi wap raple’w de lwa saa. Lwa Pareto a. Nan ekonomi yo di ke 80% pwofi konpayi an sòti de 20% kliyan an òswa 80% travay la fèt pa 20% anplwaye.

Lwa saa vrèman enpotan pou yon moun konprann ak aplike sil vle gen bonjan siksè. Poukisa? Li aprann ou konsantre enèji’w sou bagay ki esansyèl yo e ki ka bay gwo rezilta yo. Ann eseye aplike lwa saa sou plan pèsonel, pou’n wè pouvwa’l.

80% rezilta ke’w genyen kounya a soti de sèlman 20% aksyon ke’w fè yo. 20% move abitid ou yo, ka koze 80% echèk ou. 20% zanmi’w detèmine kibò’w vle ale ak vi’w. Sa se kèk egzanp, men ou ka aplike lwa sou lòt pati nan vi’w pou’w ka jwenn rezilta wap chache a.

Ann pran kèk kesyon pou’n rann li pi pratik: 

Ki 20% aksyon/aktivite ou panse’w dwe fè pou’w jwenn siksè wap chèche a ? Fè lis la epi komanse fè yo.

Ki 20% moun ki ba’w 80% tèt chaje ou gen nan vi’w yo? Siw vle elimene 80% tèt chaje sa yo, ou gen yon chwa.

Ki 20% aksyon ki esansyèl pou fè relasyon saa mache? Eseye yo pou’w wè si relasyon an pap amelyore.

Ki 20% aktivite ki ka pèmèt ou amelyore sante’w? Eske’w fè yo?

Se pa kantite bagay ou fè nan vi’w ki enpotan. Okipe pa vle di wap travay, monte desann pa vle di wap regle yon bagay. Lesansyèl se fokis sou bagay ki enpòtan e ki ka bay bonjan benefis. Si’w pran 20% nan tan’w pouw konsantre ak bagay ki enpòtan pou ou yo, vi’w ap chanje konplètman. Rezilta ou genyen kounyaa ka miltiple pa 10 si’w konsantre’w sou 20% talan, konpetans, kalite ou konnen ou ki pi enpotan pou ou yo. Krèm lan..
Jounen an gen 24 èdtan, 20% se 4.8 èdtan. Èske’w konsantre tan saa chak jou pou travay sou rèv ou?

Ou vle rèv sa nan bouch oswa’w vle’l pou tout bon??? 
Jwèt nan men’w!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required