Sispann pale de saw konnen, montre saw konnen.

Mwen rankontre anpil moun entèlijan ki mande anraje lè yo wè moun ki “medyòk” nan yon plas yo vle ye. Anpati yo gen rezon, men se fòt nou si moun sa yo bon sou nou. Entèlijans nou kokoben.

Ebyen,  jodia map pataje avèw 7 rezon ki fè moun sa yo fenk kare bon sou nou.

1- Wap Bouske Pèfeksyon

Ou konn twòp bagay! Enfòmasyonw ak edikasyonw blokew. Ou vle aplike tout saw konnen nan yon pwojè.

Pandan wap tann ou gen tout zouti yo, moun ou pansew pi fò pasel la, ap eseye, lap voye tenten. Men lap aprann, lap pran eksperyans. Li sou teren an. Pandanw fokis sou pèfeksyon, lap fè aksyon.

2- Ou Pa Vle Kòmanse Ba

Ou tèlman konnenw fò, ou pa vle sal menw. Ou twò fò pouw desann atè a. Pandan setan, moun ki pa konnen an, pa pè mete pyèl nan labou. Li konnenl pa entèlijan, li pa gen lòt chwa ke kòmanse nan nivo ki pi baa.

3- Ou Vle Moun Vide Sou Ou

Yeah, ou panse sa wap fè a tèlman enpòtan ke moun dwe mache sou ou. Ou twouve sosyete a pa konn sal vle. Mèwi, ou ka gen rezon, menw si vle fè ekla fòw gen benediksyon sosyete a.

Moun ki swadizan medyòk la, pa pè mande, fè soumoun ak chache benediksyon sosyete a. Li pa pè mete tèt li deyò, li pap pè al chachè moun yo.

4- Ou Pè Kritik

Ou pa vle moun jijew. Ou santiw poko konn ase.  

Dayè moun ki medyòk la deja medyòk, li pa gen anyen lap pèdi, li met kòl deyò. Li pran mikwo, li poze kandida, li sòti albòm. Li pa baw anyen regle pou li. Kritikel siw vle kritikel.

5- Ou Pansew Entèlijan

Depiw pansew entèlijan ou sispann aprann. Sèvow pap ranvèse lèl ranpli, li se yon eponj. Toutotanw bali lap absòbe.

Moun medyòk pa panse yo entèlijan, alòs yap chache konnen. Yap fouye zo nan kalalou.

6- Ou Pè Mande Èd

Ou tèlmanw konnenw fò, ou pè mande èd. Ou santiw wont.

Moun ou pansew entèlijan pase yo a, pa pè mande èd lè yo kole. Yo pa pè poze vye kesyon. E yo prè pou yo dòmi devan kay moun lan pou yo jwenn èd la.

7- Ou Sou Ban

Ou prefere kritike moun kap mal travay la kew monte teren an. Siw pansew konnen vre gonfle venn ou epi monte teren an. Ou pa ka fè gol siw pap jwe.

Fèk kare gen moun medyòk kap dirijew epi kap fè hit toutotanw rete sou ban an.

Wap Bay Legen????

Petèt te gen yon esklav ki te pi entèlijan ke Dessalines ak Toussaint, men domaj…

Siw konsidere tèt ou kòm moun entèlijan,
men entèlijans ou pa kreye enpak ou vle a,
li lè pouw remete estratejiw yo an kesyon.

TANPRI PATAJE POS SAA 

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required