Mgen yon nouvèl ke’m fenk genyen m’ta renmen anonse’n:

2016 pap pote anyen pou ou.

Ou genlè sezi?
Dezole nouvèl la di, men se verite.

Ane yo pa moun, yo pa ka fè okenn desizyon, se sèl ou menm ki ka deside koman 2016 ou ap pase. Sa se yon chwa ou sipoze fè le pli vit posib, paske 2016 ap parèt sou ou avan’w bat zye’w.

Gen yon ti refleksyon mpanse’l ta enpòtan ke’w fè avan 2016 la rive. Genyen 3 kategori bagay pou’w ta analize nan 2015 avan menm ou rantre nan 2016. Mpataje toulè 3 nan podcast 2016X7 la. Map pataje youn avè’w nan blog sa a.

1- Gade 2015 ou an. Ki moun ki nan vi’w ki ba’w plis pwofi an 2015? Ki moun ki ba’w plis defisi an 2015? Pwofi ak defisi yo ka materyèl,konsa tou’l ka emosyonèl.

2- Lè’w fin jwenn sak bay pwofi ak defisi yo deside kiyès wap kite an 2015 ak kiyès ou prale nan 2016. Kiyès k’ap kontinye bay pwofi ak kiyès ki gen potansyèl poubay pwofi. Elemine ak seleksyone yo.
Kiyès wap tou kite an 2015? Kiyès?

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required