Se avèk anpil lapèn ak dezolasyon ke map anonsew ke manmanw baw manti.

Tèks saa pa gen okenn objektif poul denigre paran yo, se yon refleksyon sou mod panse ki pa mache oswa ki pa itil ankò.

Genyen anpil kwayans, mòd de vi ak panse ke nou erite de parann. Jodia yo vinn kwayans pa nou, men gen anpil ki pa itil nan mond jodia. 

Manmanw baw manti lèl te fèw kwè fraz sa yo :

 1. Moun tankou nou pa fè bagay sa yo pitit, kote nou gen mwayen pousa.
 2. Fini lekòl, al inivèsite epi degajew jwenn yon bon job. 
 3. Pitit job deja pa fasil, reziyenw.
 4. Lekòl se chimen siksè
 5. Atis, ekriven, dansè ak fotograf pa metye.
 6. Chache yon gwo kontak pouw monte.
 7. Depiw jwenn yon vye bout viza ou libere.
 8. Depiw swiv règ sosyal la yo, wap gen siksè.
 9. Politik se pou volè
 10. Depiw gen kay, machin ou anfòm.

Banm baw vèsyon pam yo. Ou ka rele  yo verite sa depann de jan kwayans avan yo ankre nan tèt ou.

 1. Moun tankouw ka akonpli sal vle.
 2. Si tout moun bezwen job, kiyès kap kreye. Genyen yon lòt opsyon ki rele antreprenarya tou, ou ka tantel tou.
 3. Reziyasyon pa fè lòm, ou pa blije vann diyitew pouw kenbe okenn stati sosyal.
 4. Al lekòl, ni fè gwo etid pa garanti siksè. Edikasyon garanti siksè
 5. Nan monn nap viv la tout travay kotew mete kreyativitew an valè se metye. 
 6. Chwazi vin yon gwo kontak.
 7. Si pi gran rèv ou se yon viza, ou pa gen rèv. Mwen gen youn kap domi lakay la
 8. Siw defye règ sosyal yo ak bon jan inovasyon oswa fason de viv wap reyisi
 9. Politik pou tout moun. Moun swadizan onèt kite volè dirije yo (dwòl) oswa pa ka fè bon chwa (Biza). 
 10. Kay, machin se byen yo ye, yo pa reyisit. Si se sa kouw fin genyen yo ou tap chita lakay ou pou moun venerew.

Gen santèn lòt fraz ke yo te aprann nou ki pa gen lòt plas ke poubèl. Peze bouton DELETE paske pwogram sa yo pa mache sou sistèm saa…

An pasan manmanw banm diw:

Dezole pitit mwen depim leve se sa yo te dim tou, mwen sèlman transmèt ou sam resevwa. 

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required