Eske’w konn pi move bagay ki ka rive siw mande?

 Jwenn “NON” kòm repons.

Linivè, Bondye, Lwa (sa depan de kwayans ou) toujou mete yon seri de moun nan chimenw pou edew reyalize destinew. Men moun sa yo pap jis parèt frape nan pòt ou yon jou maten, se ou ki pou entensyonèlman atire yo e kenbe yo lè yo parèt sou chimenw.

3 zan desla  mrive sou tè blan Meriken avèk yon aksan Franse sovaj ak kèk mo Angle. Objektif mwen se te kapab pale ak ekri bon jan angle nan nivo profesyonèl. Apa de kou angle lekòl la mte mache chèchè òganizasyon ak moun ki pou edem fè sa. Pifò pat ka akseptem paskem te deja gen yon nivo avanse. Aprè plizyè tantativ anven, mtonbe sou yon òganizasyon ki fèm jwenn yon titè ki jodia vinn yon zanmi, yon mentò ak yon patnè pou mwen. Mpase 2 zan ap travay avèl san relach e jiskaprezan map travay avèl poum amelyore’m. Eksperyans saa montre ke depiw chachè avèk bon entansyon an wap fini pa jwenn.

Lògèy nou toujou anpeche’n mande oswa chèchè èd oprè de yon lòt, menm lè nou kole. Prensip de baz pou tout moun ki vle atenn yon nivo ekstrèm nan lavi se “Oto-Evalyasyon”. Fòw ka evalye pwòp tèt ou e chache èd kote ki mande sa. Se pa fasil paske rejeksyon ak malonèt di anpil, menw pa ka kite rejeksyon paralize evolisyon’w.

Envitasyonm pou ou jodia se pouw kontakte, ekri, tèks yon moun ou konenn ki ka edew nan yon bagay kew vle akonpli oswa yon moun ou bezwen nan yon fason kèlkonk.

Nan moman wap li saa gen yon pati nan sèvo’w kap di : “mfou”, “saa stipid”, “esil sil di non”. Pati nan sèvow kap di pawòl sa yo rele amigdala se li ki responsab emosyon tankou laperèz, vanjans, sivi etsetera.. Ou sipoze pranl ankont sof siw nan gwo danje tankou lanmò…

Apresa tout sa lap diw yo se mo 4lèt la: …. ou konn sal ye deja 🙂

Pa okipel, mande wap jwenn,
Gen yon moun kap tan ou pou li edew, chachel
.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required