Èske’w anfòm?

Avanyè map fè yon ti pale ak yon zanmi. Nou tap pale sou ensikirite ak politik epi nou tou lè 2 di: lè’w byen gade lòm pa mechan jan medya vle montre’l la non. Epi nou tonbe site egzanp tankou:
Lè’w pran yon taksi, sak diw chofè a pa yon bandi epi’l pral lagew nan yon falèz?

Lè’w ale nan yon restoran, sak diw kizinye a pap mete pwazon nan manje a?

Lè’w sòti, sak diw vwazen an pap boule kay ou?

Si n’ap konsidere kesyon sa yo ak ti deba mwen t’ap fè ak zanmi an, nap dakò avèm ke nap viv trè byen youn majoritèman.

Gen yon lavaj sèvo ke radyo, televizyon ak lòt fòm medya nan mond lan fè nan tèt nou pou fèn wè ke lòm parèy nou se sèl move bagay yo fè. Kòm nouvèl vle di move nouvèl e move nouvèl vann plis donk…..

Jodia se selebrasyon lavi. Selebre lavi’w paske tèlman gen bagay ki te ka rive pou’w pa la, e gras a Dye’w la. Alòs, priye pou lòm parèy ou.Viw pa sèlman nan men bondye li nan men vwazen’w lan, nan men chofèw la, nan men bon zanmiw.. Alòs priye, priye paske:

 

“Lèzòm bon, yo sèlman pa bay nan nouvèl sa nou fè ki bon!”

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required