Eric Thomas, yon gwo espikè pou motive moun, rakonte yon istwa ki pati konsa. Genyen yon jén moun ki te bezwen gen anpil siskè. Yon jou, li ale kot yon gwo potanta ki gen siksè nan anpil domèn ; li mande’l pou’l aprann li vin menm jan avè’l. Gwo Potanta di’l oke, rankontre avèm demen vè 5 di maten bò lanmè a. Demen maten byen bonè, li mete vès li pou al wè modèl li a. Lè’l rive bò lanmè, istwa a pati konsa :

Modèl la : Avanse Vin Jwenn Mwen Nan Dlo a
Jèn la : Nan Lespri’l (M’pa bezwen aprann naje non, sa misye ap fè la)
Modèl la : Avanse
Modèl la Bap! Li pran misye nan kou epil plonjel anba dlo a. Misye ap debat, goumen. Modèl la kenbe’l la anba dlo a. Lè’l santi ti jén lan preske mouri li leve’l.
Modèl la: Lè’w Te Anba dlo a poukisaw tap debat konsa? Kisaw te bezwen fè ?
Jèn la       :……………………………………………………………………………………………Mte Vle Respire!

Epi modèl la di:

Lè’w Vle Reyisi menm jan’w Vle Respire, lè sa a wa jwenn siksè.

Konbyen nan nou ki prè pou sakrifye yon bon match foutbòl pou’n travay sou rèv nou ?
Konbyen nan nou ki prè pou sakrifye (sosyal medya) pou’n travay sou rèv nou ? (saa se pou mwen)
Konbyen nan nou ki prè pou sakrifye yon zo pwogram pou rèv nou ?
Konbyen nan nou ki prè pou sakrifye yon boutèy matini pou rèv nou ? (saa se pou mwen ankò 🙂 )

Video: Secrets to success, Eric Thomas

Nou tout gen vis ak bagay ki ban’n plezi. Men anpil fwa reyisit ou ap mande’w pou’w sakrifye sa yo si’w vle jwenn li. Komanse sou mwen, gen anpil bagay m’sipoze sakrifye. Li pa fasil, men avèk volonte ak lafwa map rive. Ou menm tou, m’kwè wap rive fè sa.

Bòn chans sou wout siksè’w. 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required