Yon fènwa lanfè anvayi laviw.

Tout saw manyen tounen pwazon.

Ou dekouraje, fistre.

Tout moun kouri kitew.

Wap mande saw fè wap peye.

Nan kiliti pa nou, yo rele sa « Devenn ».

 

Mesaj saa se pou tout moun ki fatige goumen. Sak pa wè devan, ki pa wè deyè.

Blòg saa se pou ou menm ki nan chan batay la,

san ap koule sou zo machwèw,

bandi a pral baw dènye “kou tiye” a. Tout lespwaw fin ale.

Poko ! Avanw bay lavi legen, banm diw:

Pa Abandone Tèt ou

Manmanw te ka jetew depi nan vant. Li te ka sispann baw tete. Pwofesè kenbe menw, montrew ekri, lè tout saw te ka fè se madjigridji.

Kòmsi ! Yo envesti tout enèji sa yo nan vid? Tout moun ki lage konfyans ak rèv yo nan pla menw lan, wap ba yo vag? Konte valè fwa yo te ka baw vag. Ou imajine si manmanm te banm vag, aprè mfin pase yon lane nan yon sèl paj Ti Malice.

Si malgre janw te sòt, enbesil, frekan, tèti, rechinya, anmèdan ak dwèt long yo pat baw vag ; komanw fè vle bay tèt ou vag. Ak ki figi, pouw pèmèt ou lage yo nan wout ?

 Yo te kanpe pou ou lèw pat vo anyen. Kounyaa kanpe pou yo. Kanpe pout tèt ou, menm si se ak dlo nan je ak lapenn nan kè. Kanpe, paske….

 

Abit la Poko Soufle

Toutan nonm(fanm)anlè a pa koupe souf ou, ou poko pèdi konbaa. Depi tèt pa koupe, espere mete chapo. Si abit la poko soufle,

kontinye jwe, menm lèw fatige,

menm lèw grangou,

menm lè tout fanatik ale,

e menm lè mach la te vann.

25 Jiyè 2004, Adriano pete filè lajantin 23 segond avan abit la soufle. Gòl ki pèmèt Brezil egalize, epi rive chanpyon Copa America. Imajine yo te dekouraje nan 89èm minit lan. Nan mwens ke yon minit, yo akonpli sa yo pat rive fè nan 89 minit. Pèseverans yo pote fri. Yo te kanpe rèd lè fanatik ak lemond antye te pèdi lespwa. Jwe jiskalafen, ou pa janm konn kilè pas gòl paw la ap vini.

Epi, banm diw yon verite ki “DU” pouw tande:

Ke yo revokew.

Kew pa janm jwenn djòb.

Ke sistèm lan ap jwe kont ou.

Ke madanm ou kitew.

Ke yo relew moun fou.

Ke se dlo wap bat pouw fè bè.

Kew pa janm ka pase lekòl.

Kew pa gen yon goud nan pòch ou.

Okenn moun pa kyè de soufrans ou. Ou tande ?

Okenn moun pa kyè de soufrans ou.

Nou chak gen soufrans pa nou. Alòs siw pa ka ale jiskobou, se ou kap wèl. Wap soufri pou granmesi e mond la ap bliye tankou milyon moun pèson pa sonje yo.

Pa gen rezon pouw deklare fòfè, aprè soufrans sa yo. Jwe jiskake fyèl ou pete. Petèt gou fyèl ou va baw plis raj pouw ale jiskobou. Paske, ou konnen…

 

Lavi Pa Jis

Move bagay rive bon moun. Pafwaw ka gad tèt ou epiw di: “mezanmi ki mal map peye?” Zanmi banm diw: Ou pa gen anyen wap peye. Lavi enjis… e odènyè nouvèl mpoko tande sa ap chanje.

Lavi « Just » enjis, pa rete tann li tretew byen. Se pa san rezon yo di, Bondye konn bay li pa konn separe. Pa konte sou chans, sitou siw an devenn (lol). Si tout moun bezwen 10 pou yo pase, travay pou 12. Pito yo bat ou pou talan, kontak, bèl figi, ke se pou travay di. L’effort fait les forts.

Alòs, dekilakyèl ou pa sot nan gran fanmi ?

Ki mèl ou moun jijew ?

Sam ka fè, siw chazi pataje videyo krèk koko kew pataje blòg saa ?

Lè wap jwe ak dezavantaj, ou pa bay tou vid. Se travay di (TD) ki demare devenn.

Jan Steve Martin dil la:

Se pouw tèlman bon ke yo paka inyorew… Tout kote yo pase, travay ou nan boul figi yo.

 

Kanpe Rèd

Menm lè tout bagay kont ou, pa kont tèt ou. Pafwa lè fènwa anvayiw, se limyèw li bezwen pou klerel. Mete GNB’w.

Annatandan ke jou paw la rive,

pran soufrans,

frap,

kritik,

atak,

ak griyen dan yo kòm dife kap chofe chodyè aflibaw poul tounen lwil.

Voye mesaj sa bay yon zanmi ki pa wè devan ki pa wè dèyè.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required