Sim ta kanpe poum diw kel fasil pou swiv rèv ou, mta pi gwo mantè ki ekziste. Pafwa mleve nan mitan lannwit, kèm ap bat fò, map mande tèt mwen si lap mache, si rezilta ap tonbe. Eske map fèl? Dout ak laperèz konn anvayim epi souse tout motivasyonm. 

Mesaj mwen jodia se poum avètiw kel pap fasil jou deside swiv rèv ou. Se pa yon chimen pou lach, se pa yon chimen pou moun ki vle klere tout tan, se pa yon chemen pou moun ki pa vle moun griyan dan sou yo. Se pa yon chimen pou moun ki vle swiv wout ke tout moun ap swiv la. 

Chak fwa majorite a pa konprann dezisyon’w, konnnen’w fè bon dezisyon an. 

Dezole, rezilta pap rive rapid. Siw pa prè pouw benyen nan labou a, ou pap ka travèsè ravin saa. Fourew pyew ladanl, ou ka kriye pandanw ladanl menw paka ret ladanl. Sa wap chache a se lot bò a li ye. 

Si nan moman sa wap travay sou yon rèv, epiw santi mond lan ap vide sou ou.  Siw santi chak paw fè ou preske tonbe nan twou, ou pa poukòw. Sa fè pati de vwayaj la. Tout moun ki fè bon jan enpak nan mond lan pase pa la. 

Naje pouw sòti..

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required